Vedligeholdelse af 132kV søkabler ved Guldborgsund

Energinet udskifter 132kV søkabler mellem Falster og Lolland ved Guldborg. De nye kabler etableres ved underboring af Guldborgsund, hvor kablerne trækkes igennem rør, som ligger cirka 10 meter under havbunden.

KLIK HER FOR AT ÅBNE STORT KORT - kortet viser hele strækningen fra Radsted på Lolland til Orehoved på Falster, inklusive Guldborgsund 

Hvad skal der ske?

Energinet har besluttet at udskifte 132kV søkablerne, som ligger på bunden af Guldborgsund mellem Falster og Lolland ved Guldborg. Søkablerne er etableret i 1974 og er udtjente. De nye kabler etableres ved underboring af Guldborgsund, hvor kablerne trækkes igennem rør, som ligger cirka 10 meter under havbunden. 

Hvad er planen?

Projektet har søgt om tilladelse fra myndighederne med forventning om at igangsætte projektet i sommeren 2022. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Læs afgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Derfor er projektet lagt sammen med et andet projekt, hvor Energinet kabellægger luftledninger på Lolland og Falster. Yderligere information om tidsplan og proces for miljøvurdering kan findes på projektsiden her

Hvor skal kablerne ligge?

De nye kabler under Guldborgsund bliver placeret vest for de eksisterende søkabler. 

Hvordan er forløbet?

De berørte lodsejere har modtaget orienteringsbrev om projektet. Så snart Energinet har modtaget tilladelse fra myndighederne til at igangsætte projektet, kontakter Energinet de berørte lodsejere for at indgå aftale om arbejdet på deres jord.

 

Læs mere - særligt for lodsejere

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

Projektinformation

Region

Sydsjælland og Lolland-Falster

Forventes i drift

Kontakt