hat-ryt-kort
Hatting-Ryttergård kablet skal krydse Rands Fjord nord for Fredericia. Energinet har undersøgt flere alternative linjeføringer efter input fra lodsejerne.

Energinet har undersøgt alternative linjeføringer ved Rands Fjord

På opfordring fra flere deltagere på informationsmødet om Hatting-Ryttergård projektet har Energinet undersøgt alternativer til den foreslåede linjeføring mellem de to højspændingsstationer. De tre mulige alternativer kan dog ikke lade sig gøre på grund af tekniske forhindringer eller væsentlig større omkostninger.

Den 25. januar i år holdt Energinet et indledende informationsmøde for kommende lodsejere på den nye elforbindelse mellem Ryttergård station i Fredericia og Hatting station i Horsens. På mødet bød flere lodsejere ind med alternativer til Energinets forslag til linjeføring særligt ved Rands Fjord, hvor der blandt andet var ønske om at føre kablet ud i vandet tidligere for a minimere antallet af lodsejere, der bliver påvirket. På baggrund af lodsejernes ønsker har Energinet været tilbage på tegnebrættet og på tur i lokalområdet for at vurdere forholdene.

”Vi sætter stor pris på de konstruktive forslag om at revurdere linjeføringen ved Rands Fjord. Det er et godt eksempel på, at vi får meget værdi ud af dialogen vores lodsejere. Vi har undersøgt forslagene for at sikre os, at vi vælger den mest optimale løsning. Det foregår både ved skrivebordet, hvor vi kigger på alt fra topografi, til miljøforhold, fortidsminder, byudviklingsområder mm. Derefter har vi trukket i gummistøvlerne og været ude og kigge på de mange ting, som man ikke kan læse ud af et kort,” fortæller Thomas Strømdahl Nygaard, der er hovedprojektleder i Energinet.

Projektet har undersøgt tre alternativer til den eksisterende linjeføring:

1. En linjeføring der går mod øst fra station Ryttergård og herefter krydser Rands Fjord
2. En linjeføring øst om Rands Fjord
3. Og sidst en linjeføring øst om Bøgeskov og ud i Vejle Fjord

Det første alternativ kræver en længere og vanskelig underboring under vådområdet ved Rands Fjord. Underboringer er et vigtigt værktøj til at krydse udsatte vådområder, men indebærer også en risiko for udslip af det boremudder, der bruges til processen og som kan risikere at påvirke vandmiljøet lokalt. Derfor er dette alternativ blevet fravalgt.

Det andet alternativ øst om Rands Fjord tæt på landsbyerne Egeskov og Bøgeskov har ikke været mulig, da linjeføringen ikke kan placeres med tilpas afstand til den eksisterende infrastruktur under jorden. Samtidig er linjeføringen længere, hvilket betyder øgede udgifter.

Det tredje og sidste alternativ, som er blevet undersøgt, er en linje øst om Bøgeskov og direkte ud i Vejle Fjord. Dette alternativ er dog også blevet fravalgt, da det samlede kabel er længere. Samtidig er længden på søkablet blevet fordoblet, hvilket gør denne linjeføring væsentlig dyrere.

”Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi ikke kan finde et alternativ, der imødekommer lodsejernes ønsker, og samtidig lever op til vores kriterier. Energinet er ejet af den danske stat, og alle el kunder er med til at betale for den nye forbindelse. Lovgivningen er skruet sådan sammen, at vi skal lave den løsning, der giver den største værdi for el-kunderne. Det betyder desværre, at vi for eksempel ikke kan lægge mere af forbindelsen på havbunden, fordi det bliver meget dyrere,” fortæller Thomas Strømdahl Nygaard.

Mulighed for justeringer
Samlet set betyder det, at den overordnede linjeføring på projektet fastholdes. Der kan dog sagtens være lokale hensyn hos kommuner eller lodsejere, som betyder, at forbindelsen justeres lokalt.

”Det er vigtigt at understrege, at vi stadig har mulighed for at lave lokale tilpasninger. Så det er meget værdifuldt for os at komme ud og snakke med lodsejerne, så vi kender til deres planer og kan tage hensyn til dem, i det omfang det kan lade sig gøre”, siger Thomas Strømdahl Nygaard.

Energinet forventer at lægge en endelig linjeføring fast i april, inden projektet indsendes til miljøscreening i Miljøstyrelsen.

Se Energinets oplæg til linjeføring på projekthjemmesiden

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.