Kabellægning af 132kV luftledninger på Sydvestsjælland

Energinet erstatter 132kV luftledninger med kabler i jorden på en cirka 23 kilometer lang strækning mellem Hejninge ved Slagelse og området sydøst for Skælskør

Kort over strækningen

KLIK PÅ ILLUSTRATIONEN FOR AT SE ET DETALJERET KORT OVER DET PLANLAGTE PROJEKT

HVAD SKAL DER SKE?

Energinet har besluttet at erstatte 132 kV luftledninger med elkabler i jorden på en cirka 23 kilometer lang strækning mellem højspændingsstationen Hejninge vest for Slagelse og området sydøst for Skælskør.

Når de nye kabler er lagt i jorden, bliver master og ledninger fjernet på den 23 kilometer lange strækning.

Projektet er i tråd med den politiske aftale fra 2020, som skal sikre færre luftledninger og flere elkabler i jorden i takt med, at master og ledninger skal udskiftes.

Master som denne vil bliv fjernet


HVAD ER BAGGRUNDEN?

Luftledningerne på strækningen er næsten 50 år gamle og vil inden for få år være udtjente. De skal derfor udskiftes, så Energinet fortsat kan sikre, at der er den nødvendige strøm til rådighed på Sydvestsjælland.

Desuden er der brug for at øge kapaciteten på strækningen, som transporterer store mængder af vedvarende energi sydfra til forbrugere på den resterende del af Sjælland. Som et led i den grønne omstilling med den stigende elektrificering vil denne trafik blive øget de kommende år.

PLANEN I KORTE TRÆK

Nye elkabler bliver lagt i jorden mellem højspændingsstation Hejninge og området sydøst for Skælskør.

Her kobles jordkablet på de eksisterende luftledningsmaster, som føres til højspændingsstationen Stigsnæsværket.

Til sidst fjernes master og luftledninger mellem Hejninge og området sydøst for Skælskør.

HVOR SKAL KABLERNE LIGGE?

Energinet har lavet et forslag til linjeføring af det nye 132 kV jordkabelanlæg, hvor vi så vidt muligt tager hensyn til både mennesker, natur og miljø, kulturværdier og samfundsmæssige interesser. Se kortet herover.

HVAD ER DET VIDERE FORLØB?

De berørte lodsejere og naboer modtager et brev med posten. Energinet kontakter alle lodsejere direkte for at lave aftaler om arbejdet på deres jord.

OVERORDNET TIDSPLAN FOR PROJEKTET

Energinet har afsendt en miljøscreeningsanmeldelse til Miljøstyrelsen. Energinet afventer afgørelsen på anmeldelsen og er nødt til at udskyde projektet, indtil Miljøstyrelsens afgørelse foreligger. Så snart afgørelsen foreligger, meldes en opdateret tidsplan ud her på projekthjemmesiden og til de berørte lodsejere.

 

Tidsplan 

Januar 2022 Lodsejere, der kan blive berørt af projektet, modtager brev fra Energinet.
Februar 2022 Energinet afholdt 1. lodsejermøde med de lodsejere, der berøres af linjeføringen for nyt jordkabelanlæg.
2022-2023

Miljøstyrelsen sagsbehandler projektet.

Tidsplan opdateres, når afgørelse på miljøscreeningsanmeldelse foreligger - forventeligt i begyndelsen af 2024.

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE 

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

Se i videoen, hvordan vi indgår aftaler med lodsejere. Videoen er fremstillet til et andet anlægsprojekt - principperne er de samme på anlægsarbejdet på Vestsjælland. 

 

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

 


Se i videoen, hvordan det foregår, når vi lægger kabler.


SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆNLandskab med master og ledninger, som vil blive fjernet

Har du luftledninger på din jord, som skal fjernes?

Har du master på din jord, som skal fjernes, vil en medarbejder fra Energinet aftale et møde på din ejendom for at informere dig nærmere om arbejdet og for at drøfte adgangsforhold med dig.

Hvis arbejdet medfører afgrødetab eller giver skader på din jord, vil du modtage erstatning.

Projektinformation

Projekttype

Forskønnelser i transmissionsnettet

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Midtsjælland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kontakt