Forstærkning af 400 kV-forbindelse mellem Idomlund og Tjele

Den nuværende 400 kV-højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro og Tjele nær Viborg skal renoveres. I den forbindelse har Energinet besluttet at forstærke forbindelsen med et ekstra 400 kV-system for at understøtte den grønne omstilling.

Danmark skal i løbet af meget få år firedoble elproduktionen fra vindmøller og solceller på land, og vi skal have mange flere havmøller. For at de enorme mængder strøm kan komme ind i elnettet, rundt i landet og ud til forbrugere i enten Danmark eller nabolande, skal rygraden i højspændingsnettet forstærkes markant.

Baggrunden for projektet

Idomlund og Tjele er i dag knudepunkter i det danske højspændingsnet. I fremtiden skal fx knudepunktet i Idomlund tage imod meget mere grøn strøm fra nye solcelleparker, den kommende store havmøllepark Thor og massive mængder fra kommende havmølleparker, og der bliver brug for at udvide el-motorvejen til Tjele, så vi kan sikre forsyningen, og strømmen kan komme rundt i landet.

Samtidig med den stigende produktion af vedvarende energi og behovet for øget kapacitet, er der også brug for at udskifte komponenter, da den nuværende 400 kV luftledningsforbindelse mellem Idomlund og Tjele er etableret i perioden 1985-1988, hvor forbindelsen blev etableret med ét 400 kV-system. Forbindelsen har en maksimal levetid på 50 år, og flere af hovedkomponenterne vurderes at være udtjente inden længe.

 

Idomlund-Tjele

Oversigt over den fremtidige netstruktur ved projektområdet på Midt- og Vestjylland.

Hvad skal der bygges?

  • 73 km luftledninger og 202 master skal udskiftes
  • 0,7 km luftledning i nyt trace ved Idomlund station
  • Udvidelse på stationerne i Idomlund og Tjele
  • Nedtagning af 2,5 km 150kV luftledninger (+ ca. 10 km mellem Kistruphede og Foulum, som erstattes af et nyt 400 kV system i supplement til det eksisterende 400 kV system)
  • Kabellægning af 9,3 km 150 kV forbindelse mellem Loldrup og Foulum.

 

Ny Donaumast

Samme linjeføring
Energinet ønsker at benytte den samme linjeføring og dermed genbruge de betonfundamenter, der bærer master og luftledninger, når strækningen mellem Idomlund og Tjele forstærkes. Men masterne udskiftes med nye og bliver omkring 8 meter højere, fordi de fremover skal bære i alt seks ledere og ikke kun tre ledere, som der hænger i dag.

I forbindelse med myndighedernes miljøgodkendelse, kan det dog vise sig at blive nødvendigt at ændre på dele af linjeføringen. 

Energinet vil indlede dialogen med kommuner og lodsejere i begyndelsen af 2024.

Der skal indhentes miljøtilladelser mv, før anlægsarbejdet kan gå i gang. 


Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

Tidsplan 

Se forventede tidsplan nedenfor:

  TIDSPLAN
   Juni 2023  Overdragelse til etablering
   November 2023  § 4-godkendelse 
  December 2023-december 2027 Tilladelser, rettighedserhvervelser
  Januar 2028

Anlægsarbejde, start (150 kV-forbindelsen)

  September 2028  Idriftsættelse (150 kV-forbindelsen)
  Oktober 2028 Anlægsarbejde, start (400 kV-forbindelsen) 
  Oktober 2029 Idriftsættelse (400 kV-forbindelsen)
  Oktober 2030  Idriftsættelse

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Kontakt

Projektinformation

Projekttype

400 kV Netudbygning og netforstærkning

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Vestjylland

Forventes i drift