Kabellægning af 132 kv luftledninger mellem Roskilde og Køge

Energinet erstatter 132 kV luftledninger med kabler i jorden på en cirka 15 kilometer lang strækning mellem transformerstationerne Kamstrup syd for Roskilde og Spanager vest for Køge

  Kortet viser, hvor det nye 132 kV-kabel skal ligge og den strækning, hvor den gamle luftledning tages ned.

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over det planlagte projekt

 

Hvad skal der ske?

Energinet har besluttet at erstatte 132 kV luftledninger med elkabler i jorden på en cirka 15 kilometer lang strækning mellem transformerstationerne Kamstrup syd for Roskilde og Spanager vest for Køge.

Luftledningerne vil inden for få år være udtjente, og desuden er der brug for øget kapacitet på strækningen, som har en central rolle i styrkelse af el-systemet i Østdanmark.

Hvad er baggrunden?

Baggrunden for projektet er den stigende produktion af vedvarende energi i Danmark. Strækningen er allerede i dag hårdt belastet, når vedvarende energi skal transporteres fra Lolland-Falster og Sydsjælland til de mange forbrugere i blandt andet Københavnsområdet og Nordsjælland. Elforbruget i hovedstadsområdet ventes at stige kraftigt i fremtiden.

Folketingets klimaaftale fra sommeren 2020 indeholder ambitiøse mål for at øge produktionen af vedvarende energi, blandt andet med energiøer og havvindmølleparker. Derudover forventes det, at der bliver anlagt større solcelleparker på Sydsjælland.

Tilsammen betyder det, at der er behov for at øge kapaciteten i elnettet, og projektet er dermed et vigtigt led i den grønne omstilling.

Master og ledninger, som skal fjernes
Disse master og luftledninger er blandt dem, der skal fjernes og erstattes med kabler i jorden på en 15 kilometer lang strækning mellem Roskilde og Køge.

Hvad er planen?

Nye elkabler bliver lagt i jorden mellem Kamstrup og Spanager.

Opgraderinger af transformerstationerne i Bjæverskov og Kamstrup inden for de nuværende rammer. 

Til sidst fjernes luftledningerne mellem Kamstrup og Spanager.

Hvor skal kablerne ligge?

Energinet har med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere og naboer i området udarbejdet et forslag til linjeføringen. Se kortet herover.

Hvad er det videre forløb?

De berørte lodsejere og naboer har modtaget et brev med posten. Energinet kontakter alle lodsejere direkte for at lave aftaler om arbejdet på deres jord. Lodsejere og naboer har desuden haft mulighed for at deltage i et informationsmøde i sensommeren 2021.

 

 Tidsplan (foreløbig)
Juni 2021   Projektet har fået tilladelse fra Energistyrelsen (Paragraf 4-godkendelse)
August 2021   Lodsejere, der kan blive berørt af projektet, modtager brev fra Energinet
September 2021  Informationsmøde for lodsejere
September 2021  Energinets forhandlere besøger berørte lodsejere for at træffe nærmere aftaler om arbejdet på lodsejernes jord 
Oktober 2021 Endelig fastlæggelse af linjeføring
2023 Energinets forhandlere besøger lodsejere igen med henblik på endelige aftaler
2023 Energinet venter på at modtage afgørelse fra Miljøstyrelsen
   
  Når Miljøstyrelsens afgørelse er modtaget, sættes der gang i det videre forløb:
  Lokale arkæologer foretager arkæologiske forundersøgelser for at afklare, om der er væsentlige fortidsminder i arbejdsområdet
  Anlægsarbejdet begynder på stationerne i Kamstrup og Bjæverskov
 

Entreprenøren går i gang med at lægge kablerne i jorden

 

Entreprenøren går i gang med at fjerne luftledningerne

  De nye kabler sættes i drift, og luftledningerne fjernes  

 

Læs mere - særligt for lodsejere

Sådan planlægger vi en linjeføring

Sådan indgår vi aftaler om elkabler på privat ejendom

Sådan lægger vi kabler

 

Har du en 132 kilovolt luftledning på din jord, som skal fjernes?

Har du én eller flere master på din jord, som skal fjernes, vil en medarbejder fra Energinet, efter planen i 2. halvår 2023, aftale et møde på din ejendom for at informere dig nærmere om arbejdet og for at drøfte adgangsforhold med dig.

Hvis arbejdet medfører afgrødetab eller giver skader på din jord, vil du modtage erstatning.

 

Projektinformation

Projekttype

Forskønnelser i transmissionsnettet

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Midtsjælland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Kontakt