Det er blandt andet disse master, der skal erstattes af elkabler.
Det er blandt andet disse master og luftledninger, der skal erstattes af elkabler. Masterne forsvinder fra landskabet på en 15 kilometer lang strækning mellem Roskilde og Køge.

Luftledninger mellem Roskilde og Køge erstattes af elkabler i jorden

Master og luftledninger bliver taget ned på en 15 kilometer lang strækning mellem Kamstrup syd for Roskilde og Spanager vest for Køge.

Energinet går nu i gang med forberedelserne til at erstatte 132 kV luftledninger med elkabler i jorden på en 15 kilometer lang strækning mellem Roskilde og Køge. Det drejer sig om strækningen mellem transformerstationerne Kamstrup syd for Roskilde og Spanager vest for Køge.

Luftledningerne på strækningen er ved at være udtjente, og desuden er der brug for øget kapacitet på strækningen, som har en central rolle i styrkelse af el-systemet i Østdanmark.

Det hænger sammen med, at vedvarende energi bliver mere og mere udbredt i Danmark. Med Folketingets klimaaftale fra 2020 er der ambitiøse mål for at øge produktionen af vedvarende energi yderligere – blandt andet med energiøer og havvindmølleparker. Derudover forventes det, at der bliver anlagt større solcelleparker på Sydsjælland.

”Vi forventer, at elforbruget i hovedstadsområdet vil stige kraftigt de kommende år. Strækningen mellem Kamstrup og Spanager er allerede i dag hårdt belastet, når vedvarende energi skal transporteres fra Lolland-Falster og Sydsjælland til de mange forbrugere i blandt andet Københavnsområdet og Nordsjælland. Det betyder, at der er behov for at øge kapaciteten i elnettet. Det er et stort plus, at vi kan udbygge nettet for den grønne el og samtidig forskønne lokalområdet ved at erstatte luftledninger med kabler i jorden,” siger projektleder Lars Wigant fra Energinet.

Ifølge tidsplanen bliver elkablerne lagt i jorden i 2023. Lodsejere og beboere i området kan se frem til, at master og ledninger på strækningen bliver taget ned i 2024.

Energinet går nu i gang med at finde den mest optimale rute til det nye kabel, og her vil der være stort fokus på miljøet og på lodsejere og naboer i området. De lodsejere, som kan blive påvirket af projektet i anlægsfasen, vil blive inddraget og kontaktet direkte, når Energinet har et forslag til kabelruten klar.

Anlægsarbejdet omfatter også opgraderinger af transformerstationerne i Bjæverskov og Kamstrup inden for de nuværende rammer. 

Projektet, som er budgetteret til cirka 145 millioner kroner, er godkendt af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.