Kassø-Lykkegaard - kabellægning og nedtagning af luftledninger

Energinet fjerner 105 km 150 kilovolt-luftledningsstrækninger i det sydvestlige Jylland og lægger ca. 143 km nye kabler.

 

 

Kort

 

I december 2018 blev der indgået en politisk aftale om, at Energinet skal fjerne 150 kilovolt (kV) luftledningerne i de kommuner, som bliver berørt af de nye 400 kV luftledninger fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Energinet har valgt at starte nedtagningen i de sydlige kommuner. 

Hovedparten af 150 kilovolt luftledningerne erstattes med kabler i jorden. I samme forbindelse har Energinet valgt at forstærke 150 kilovolt nettet i området, så det er klar til de stigende mængder vedvarende energi fra vindmøller og solceller, som forventes inden for de kommende år. Det indebærer, at der lægges to nye kabler – i alt ca. 60 km - på strækninger, hvor der i dag ikke er luftledninger.

Foruden etableringen af nye kabler i jorden vil der blive ændret på de involverede transformerstationer. Ændringerne vil ske inden for de eksisterende stationsarealer.

Projektet er godkendt af klima-, energi- og forsyningsministeren. 

Projektet afsluttes i løbet af sommeren 2024. 

Kontakt