Dialogmøde aflyst

På grund af corona-restriktionerne er Energinet desværre nødt til at aflyse dialogmødet om linjeføringen mellem Ribe og Holsted, som skulle være holdt mandag den 11. januar. De borgere, som havde tilmeldt sig mødet, har modtaget en mail om aflysningen. 

Borgerne vil dog stadig få mulighed for at komme med deres forslag og bemærkninger til linjeføringen, nemlig når Energinets forhandler i løbet af marts-april i år besøger de enkelte lodsejere eller - afhængigt af coronasituationen - kontakter lodsejerne telefonisk.