Ny energi mellem Vigerslev koblingsstation og HC Ørstedsværket

Vi fremtidssikrer det 132 kV elkabel, som ligger i København mellem Vigerslev koblingsstation og HC Ørstedsværket. Det gør vi, fordi kablet trænger til at blive udskiftet - og fordi vi er i gang med en generel forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet. Byen vokser, de fossile kraftværker udfases og vi elektrificerer i højere og højere grad - til glæde for den grønne omstilling.

BAGGRUND FOR ANLÆGSARBEJDET

I takt med at flere og flere flytter til Storkøbenhavn, og vi samtidig udfaser de fossile kraftværker for at hjælpe den grønne omstilling på vej ved at elektrificere, har vi brug for at fremtidssikre elforsyningen ved at udskifte de udtjente elkabler.
Fra Vigerslev koblingsstation til H C Ørstedsværket ligger der et 132kV elkabel, som blev lagt i 70'erne - nu skal det erstattes af et nyt.

OMTRENTLIG TIDSPLAN

Vi er i gang med anlægsarbejdet. Selve anlægsarbejdet strækker sig frem til juli 2023. Herefter sættes kablet i drift.

SELVE ANLÆGSARBEJDET

Den strækning som kablet skal følge er valgt med stor hensynstagen til at både beboere og trafikanter i nærområdet vil blive generet mindst muligt. Hvor det er muligt, har vi valgt at underbore, i stedet for at grave, for derved at genere vores omgivelser så lidt som muligt. Med underboring kommer vi nemlig hurtigere igennem og retableringen er mindre omfattende (Se evt. illustration af underboring nedenfor). Desværre kan vi dog ikke helt undgå støj og pladsgener, når vi laver anlægsarbejde. Dette projekt har en mailadresse, som du er meget velkommen til at skrive til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet. Skriv til: kbh-el@energinet.dk

Underboring

underboring

Start

Slut

13.11.2022

29.11.2023

Projektinformation

Projektstatus

?

Planlagt

Og den grønne omstilling...

Generelt er de elkabler der ligger i København etableret i 60’erne og 70’erne I de kommende år vil de blive udskiftet, så vi kan gøre hele kabelsystemet klar til at de fossile kraftværker lukker ned, at vi bliver flere og flere i Storkøbenhavn, og at vi elektrificerer i højere og højere grad. På den måde er vi med til at omstille til et klimaneutralt samfund