Kabelarbejde på Mimersgade i gang frem til sommer 2024

Kabelarbejde på Mimersgade i gang frem til sommer

Energinets kabelarbejde er gået i gang på Mimersgade fra Mimers Plads og frem til Rådmandsgade. I løbet af de kommende uger fortsætter arbejdet ned til Jagtvej.

Kabelarbejdet betyder, at vejbanen på Mimersgade er blevet indsnævret og på dele af strækningen helt spærret for biler. Desuden er al kantstensparkering inddraget langs arbejdsarealet.

Der skal nemlig gøres plads til maskiner, gravehuller og materialer, f.eks. kabelrør og kabeltromler. Fodgængere og cyklister har adgang i begge retninger, ligesom der også er adgang for renovation og brand og redning.

Det nuværende arbejdsareal forventes at bibeholdes frem til og med juli 2024, og vil løbende rykke sig ind af Mimersgade mod Jagtvej. Efter sommerferien skal der laves kabelsamlinger i nogle uger. Det kræver et væsentligt mindre arbejdsareal, og derfor vil biltrafikken og parkeringsforhold ikke blive berørt i samme omfang som ved det aktuelle arbejde.

Kabelarbejdet på Mimersgade er en del af en strækning fra Bellahøj Koblingsstation til Svanemølle Koblingsstation. Her skal der lægges et nyt højspændingskabel i jorden. Arbejdet startede op tidligere i år på Frederikssundsvej, og i løbet af sommeren fortsætter aktiviteterne på Jagtvej og ned til Østerbrogade for at ende ved Svanemølle Koblingsstation i Nyborggade.

Sådan udføres kabelarbejdet

Udskiftning af kabler foregår som underboringer, hvor det er muligt, i stedet for at blive gravet ud. Med underboring går det hurtigere, og retableringen er mindre omfattende. Kablets placering er valgt for at genere både beboere og trafikanter i nærområdet mindst muligt.

Sådan foregår en underboring

Hvorfor skal der lægges nye elkabler?

Det aktuelle arbejde er en del af en større udskiftning af strømkabler i Storkøbenhavn. Flere og flere flytter til byen, og de fossile kraftværker bliver erstattet med sol- og vindenergi som led i den grønne omstilling. For at fremtidssikre elforsyningen og gøre den klar til grøn energi, udskifter Energinet de udtjente elkabler i byen og erstatter dem med nye, med større kapacitet. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.