Nyt 132 kV elkabel mellem Amager højspændingsstation og Amagerværket

Vi fremtidssikrer det 132 kV elkabel, som ligger mellem Amager højspændingsstation og Amagerværket - begge i København. Det gør vi, fordi kablet trænger til at blive udskiftet - og fordi vi er i gang med at forstærke elforsyningen i Københavnsområdet. Byen vokser, de fossile kraftværker udfases og vi elektrificerer i højere og højere grad - til gavn for den grønne omstilling.

BEMÆRK: Strækningen som ses på kortet er ikke endeligt besluttet.

BAGGRUND FOR ANLÆGSARBEJDET

Flere og flere flytter til Storkøbenhavn, og de fossile kraftværker bliver udfaset som led i den grønne omstilling. For at fremtidssikre elforsyningen udskifter vi derfor de udtjente elkabler i byen. 

Fra Amager højspændingsstation til Amagerværket - begge i København  - skal der lægges et nyt 132kV elkabel.

TIDSPLAN

Tidsplanen for projektet er under udarbejdelse.

SELVE ANLÆGSARBEJDET

Kablets placering er valgt for at genere både beboere og trafikanter i nærområdet mindst muligt. Hvor det er muligt, har vi valgt at underbore, i stedet for at grave. Med underboring kommer vi nemlig hurtigere igennem og retableringen er mindre omfattende (Se evt. illustration af underboring nedenfor).

Desværre kan vi dog ikke helt undgå støj og pladsgener, når vi laver anlægsarbejde. Dette projekt har en mailadresse, som du er meget velkommen til at skrive til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet. Skriv til: kbh-el@energinet.dk

Underboring

underboring

Projektinformation

Forventes i drift