Nyt 132 kV elkabel mellem Amagerværket i København og Glentegård højspændingsstation i Gentofte - samt ny højspændingsstation på Nordhavn

Området omkring Nordhavn i København er i rivende udvikling. Der udvides med både boliger, erhverv og en krydstogtterminal. Med sådan en byudvikling følger der naturligt et øget energiforbrug, og derfor er der brug for, at vi forstærker energiforsyningen mellem Glentegård Højspændingsstation i Gentofte og Amagerværket i København med et 132kV elkabel.

Strækningerne der indgår i dette projekt ses ovenfor.

Baggrund

For at sikre den mest effektive energiforsyning af området omkring Nordhavnen, som står overfor et stort øget energiforbrug i forbindelse med både boliger, erhverv og en krydstogtterminal, er der brug for at etablere en ny højspændingsstation i Nordhavn - en station, som har fået navnet: Oceankaj. 

Stationen skal forsynes af et 132kV elkabel fra Glentegården højspændingsstation i Gentofte samt et 132kV elkabel fra Amagerværket i København.

Den nye station og de nye kabler vil desuden øge forsyningssikkerheden i København.

TIDSPLAN

Tidsplanen for projektet er under udarbejdelse.

SELVE ANLÆGSARBEJDET

Den strækning, som kablet skal følge, er valgt for at tage størst mulig hensyn til natur, miljø og mennesker herunder beboere og trafikanter i de områder, der berøres af anlægsarbejdet.

Der skal lægges 11 km elkablet på land, og her har vi valgt at underbore, i stedet for at grave. Med underboring kommer vi nemlig hurtigere igennem. Og retableringen er mindre omfattende (Se evt. illustration af underboring nedenfor).

Desværre kan vi dog ikke helt undgå støj og pladsgener, når vi laver anlægsarbejde. Dette projekt har en mailadresse, som du er meget velkommen til at skrive til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet. Skriv til: kbh-el@energinet.dk

Underboring

underboring

Projektinformation

Forventes i drift