Nye elkabler til transport af Lollands grønne strøm

Energinet forstærker elnettet på Lolland for at kunne transportere den stigende mængde grønne strøm fra nye solceller og vindmøller. Projektet samtænkes med tilslutningen af Femern-forbindelsen til elnettet. Der etableres cirka 30 km 132 kV-jordkabler, og der bygges tre nye højspændingsstationer.

På Lolland bygges der rigtig mange anlæg, der producerer vedvarende energi, såsom solceller og vindmøller. Det er rigtig godt for den grønne omstilling, for vi skal i fremtiden også bruge grøn strøm til eksempelvis transportsektoren og varmepumper.

Derfor forstærker Energinet elnettet på Lolland, så den grønne strøm fra de nye anlæg kan transporteres derhen, hvor der er flest elforbrugere.

Vi samtænker forstærkningen af elnettet på Lolland med tilslutningen af Femern-forbindelsen. Det giver mulighed for at etablere et robust og fremtidssikret elnet på Lolland i én arbejdsgang.

Kort over linjeføringen

Oversigtskort. Klik på oversigtskortet for at komme til et zoom-bart kort med flere detaljer.


HVORFOR SKAL VI FORSTÆRKE ELNETTET?

Den store interesse for udbygning af anlæg, der producerer vedvarende energi på Lolland, kræver, at elnettet forstærkes og udbygges, så den grønne strøm kan transporteres hen til forbrugerne.

Samtidig skal Femern-forbindelsen tilsluttes elnettet, så tunnelen kan forsynes med strøm.

HVAD SKAL DER SKE?

Vi bygger tre nye højspændingsstationer - Gloslunde, Rødby og Femern - som er med til at forstærke vores elnet og sikre, at strømmen fra el-producenterne kan komme ud til forbrugerne.

Vi lægger nye kabler i jorden mellem Femern og Rødby (cirka 6 km), mellem Femern og Gloslunde (cirka 15 km) og mellem Gloslunde og Vestlolland (cirka 10 km).

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?

Vi er gået i dialog med lodsejere i begyndelsen af 2022, fordi vi gerne vil lægge kablerne og bygge stationerne med størst mulige hensyn til borgere, natur, miljø og landskab. Forundersøgelserne af natur og miljø vil gå i gang så snart som muligt.

Anlægsarbejdet begynder i foråret 2023 for Energinets stationer. Arbejdet med kabellægning afventer ekspropriation hos en række lodsejere. De nye kabler og stationer skal være klar til drift i 2025.

SÆRLIGT FOR LODSEJERE

Energinet har haft det første møde med berørte lodsejere for at informere nærmere om arbejdet, adgangsveje og erstatningsforhold.

Når arbejdet er afsluttet, vil lodsejeren modtage erstatning for afgrødetab og eventuelle skader på jorden. 

Du kan læse mere om vores generelle fremgangsmåder, når vi etablerer elanlæg her på denne side.

Projektinformation

Projekttype

Nationalt transmissionsnet

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Sydsjælland og Lolland-Falster

Forventes i drift

Kontakt