Indtil videre er cirka halvanden kilometer kabel gravet ned.

Kabelprojektet bliver forsinket – afventer ekspropriation hos lodsejere

Det har ikke været muligt at indgå aftale med cirka halvdelen af de lodsejere, der skal lægge jord til projektet.

Byggeriet af nye højspændingsstationer er godt i gang i Rødby og Gloslunde. Før jul var der rejsegilde på stationen i Rødby, mens rejsegildet i Gloslunde måtte udskydes, fordi arbejdet her blev forsinket på grund af vejret.

Arbejdet med at lægge cirka 31 kilometer kabler i jorden på Lolland bliver også forsinket.

Ekspropriation forsinker projektet
Energinet arbejder altid på at indgå aftaler med de grundejere, som bliver berørt af anlægsprojekterne – uden at involvere ekspropriation.

”Desværre har det ikke været muligt at indgå aftaler med alle lodsejere på kabelstrækninger på Lolland. Vi er derfor nødt til at indlede ekspropriationssager hos en række lodsejere, og den proces forsinker projektet,” siger projektleder Carsten Stenløkke Højbjerg.

Processen med ekspropriation indebærer, at Energinet skal søge Sikkerhedsstyrelsen om tilladelse til ekspropriation. Sikkerhedsstyrelsen skal i løbet af foråret sende projektet i høring hos lodsejerne og Energinet. Hvis processen forløber som forventet, kan ekspropriationskommissionen komme på besigtigelse på ejendommene i sommeren 2024. Det drejer sig om cirka halvdelen af de lodsejere, der skal lægge jord til kabelprojektet. Selve ekspropriationen forventes at finde sted til efteråret.

Nedgravning af kabler i 2025
Kabelprojektet skulle have været i gang i 2023. På grund af de manglende aftaler er der indtil videre kun gravet cirka halvanden kilometer kabel ned. Energinets forventning er, at det resterende anlægsarbejde kan begynde i foråret 2025.

Etablering af Femern højspændingsstation ved Rødbyhavn er også en del af projektet. Den skal fungere som ”stikkontakt” til Femern Bælt-tunnelen, som skal bruge strøm til belysning, ventilation, betalingsanlæg, de nye elektriske tog med mere. Bygge- og anlægsarbejdet med etablering af stationsbygning og fundamenter er ved at være færdigt. Til foråret igangsættes montage af stålstativer og højspændingskomponenter.

Kontakt

Fakta

Hvis Energinet og lodsejer ikke kan blive enige om placeringen af et nyt elanlæg på lodsejerens ejendom, har Energinet, ifølge Elsikkerhedslovens §27, mulighed for at søge Sikkerhedsstyrelsen om tilladelse til at ekspropriere retten til at etablere elanlægget på ejendommen. Det vil så være en ekspropriationskommission, der træffer afgørelsen om anlæggets placering samt erstatningens størrelse.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.