Nye højspændingsstationer på Lolland er i høring

29. juni 2022 er sidste frist for at komme med bemærkninger og indsigelser til forslagene til nye højspændingsstationer ved Rødby og Gloslunde.

Energinet på besigtigelse på Lolland
I maj var medarbejdere fra Energinet ude for at besigtige den strækning, hvor jordkablerne skal ligge.

I forbindelse med forstærkningen af elnettet på Lolland skal der bygges nye højspændingsstationer ved Rødby og ved Gloslunde mellem Nakskov og Rødby.

Lolland Kommune har vedtaget forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner for hver af de to stationer. Kommuneplantillægget og lokalplanerne er lige nu i offentlig høring.

Højspændingsstationerne placeres begge steder nord for de eksisterende højspændingsstationer. Med hegn og beplantning kommer de samlede anlæg hver til at fylde 215 meter x 136 meter.

Forslagene til kommuneplantillægget og lokalplanerne kan ses på Lolland Kommunes hjemmeside. Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til Lolland Kommune, og sidste frist er den 29. juni.

Foto fra besigtigelse på Lolland


Alle berørte lodsejere er kontaktet

I alt skal der lægges cirka 30 kilometer nye 132 kV-kabler i jorden på Lolland. Energinet har nu været i kontakt med alle lodsejere, der bliver berørt af projektet.

I maj var medarbejdere fra Energinet desuden ude for at besigtige hele strækningen mellem Femern og Nakskov for at se, om særlige forhold gør sig gældende. Billederne er fra besigtigelsen.


Foto fra besigtigelse på Lolland


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.