Fremtidssikring af eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland

Energinet opgraderer den planlagte 400 kV- luftledningsforbindelse mellem Endrup Station tæt ved Esbjerg og Idomlund nær Holstebro og foretager desuden en kompenserende kabellægning af 150 kV-luftledninger i de berørte kommuner.

Der er stort behov for at øge kapaciteten i eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland, dels for at tilslutte den øgede mængde af vedvarende energi fra vindmøller og solceller, men også til forsyning af eksisterende og nye forbrugere i området og andre steder i landet. Den øgede kapacitet er Energinet i fuld gang med at planlægge og udføre. 

Projektet deles op i otte kabellægninger i Midt- og Vestjylland med efterfølgende demontering af luftledninger.
Anlægsarbejdet starter i 2024. Det samlede projekt forventes færdig i 2028.  

Nedenfor ses et oversigtskort, der viser kabellægning og nedtagning af luftledninger for det samlede projekt.

Beskrivelse af de enkelte strækninger kan du se allernederst på denne side. Linjeføringerne kommer på siden løbende. 

Bemærk, at alle linjeføringer endnu ikke er fastlagt. 

De berørte borgere og kommuner kontaktes i takt med, at forundersøgelser etc. sættes i gang.

 Strækninger på Midt-og Vestjyllands-projektet

Projektbeskrivelse 

Energinets projekt består af:

• Opgradering af 150 kV-ledningssystemet på 400/150 kV-forbindelsen mellem Endrup Station tæt ved Esbjerg og Idomlund nær Holstebro til et 400 kV-system

• Etablering af nye 150 kV-kabelforbindelser (162 km i alt) mellem Lem Kær over Stovstrup, Sdr. Felding til Herning, og Videbæk over Herning til Askjær, samt Endrup til Karlsgårde, Endrup til Lykkegård og Idomlund til Struer

• Nedtagning af 150 kV-luftledningsforbindelser mellem Karlsgårde station over Sdr. Felding, Herning og til Struer, mellem Idomlund og Struer, samt mellem Endrup og Lykkegård (135,4 km)

 Hvad betyder projektet for mig som lodsejer?

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring for vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet forsøge at lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, og lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold.

Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

Forventet overordnet tidsplan

Nedenfor ses den overordnede tidsplan for det samlede Midt- og Vestjyllandsprojekt, som indbefatter alle kabellægninger, demontering af luftledninger og opgradering til dobbelt 400 kV-system på Endrup-Idomlund.

TIDSPLAN
 Marts 2024 – juli 2027  Kabellægninger
 November 2024 – Maj 2028 Demontering af luftledninger 
 November 2026  Opgradering til dobbelt 400 kV-system
 Maj 2028  Projektafslutning

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

Baggrund - hvorfor projektet?

Produktionen af vedvarende energi (VE) er stærkt stigende, og frem mod 2040 forventes en betydelig udvikling i mængden af både solcelleanlæg og havvindmøller. En væsentlig del af den vedvarende energi forventes produceret i Vestjylland og Nordsøen. Der er derfor behov for at øge kapaciteten i eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland dels for at tilslutte den øgede VE mængde, men også til forsyning af eksisterende og nye forbrugere i området og i andre områder.

En del af dette behov imødekommes med etablering af forbindelsen mellem Endrup nær Esbjerg og Idomlund nær Holstebro, som forventes færdig i 2024. (Det såkaldte Vestkyst-projekt). Men der er brug for yderligere forstærkning:

I forbindelse med Endrup-Idomlund projektet blev der indgået en politisk aftale om kompenserende kabellægning af de eksisterende 150 kV-luftledninger i de berørte kommuner. Efterfølgende har man også valgt at opgradere Endrup-Idomlund til et dobbelt 400 kV system. 

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Projektinformation

Projekttype

400 kV Kabellægning og forskønnelse

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Vestjylland

Forventes i drift

Kontakt