Informationsmøde og gennemgang af linjeføring gav gode input

Omkring 35 lodsejere, der bliver berørt af kommende elkabler nord for Aalborg, deltog i Energinets informationsmøde tirsdag aften, hvor de kunne høre mere om projektet, få svar på spørgsmål og dele deres bekymringer og overvejelser.

I Nordjylland skal Energinet udbygge elnettet og gøre klar til de planer, der er, om opførelse af flere solcelleparker i området. Der skal bygges fire nye højspændingsstationer og to eksisterende højspændingsstationer skal udbygges. Derudover skal to områder mellem de nye højspændingsstationer forbindes med kabler.

Det er Energinet nu godt i gang med at planlægge, og i sidste uge inviterede projektet berørte lodsejere til informationsmøde.

Informationsmøde gav gode og vigtige input
Omkring 35 lodsejere, der bliver berørt af de kommende elkabler nord for Aalborg, deltog i Energinets informationsmøde, tirsdag den 23. januar 2024 i Vodskov Kultur- og Idrætscenter.
Der var summen og snak i lokalet, og lodsejerne kunne få svar på deres spørgsmål og dele deres overvejelser og bekymringer.

Informationsmøde i Vodskov 23. januar 2024

Energinets informationsmøde fandt sted i Vodskov Kultur- og Idrætscenter tirsdag aften den 23. januar 2024, hvor omkring 35 lodsejere deltog.

 

Formålet med mødet var at fortælle mere om baggrunden for projektet, hvordan forløbet bliver, og så kunne lodsejerne se, hvor Energinet regner med, at de to kabelstrækninger skal være. Det drejer sig om en strækning på 19 km mellem højspændingsstationerne Kraghedemølle og Vendsysselværket samt en 9 km strækning mellem højspændingsstationerne Abildbak og Øster Højkrog.   

”Vi er rigtig glade for, at mange havde taget sig tid til at komme og høre om projektet. Vi ved godt, at de fleste helst havde været det foruden og naturligt nok er bekymrede for hvordan, det kommer til at påvirke dem. Men vi oplever også forståelse for, at vi har brug for at styrke elnettet til den grønne omstilling og en stor velvilje til at få det bedste ud af situationen. Der var mange gode spørgsmål, og vi fik snakket med mange om deres overvejelser og bekymringer”, siger Lars Bjerregaard, der er ansvarlig for projektet ”Indpasning af mere vedvarende energi i Nordjylland”.

Lodsejernes input til kabelstrækningen er vigtig, for der kan være forhold på deres ejendom, som gør, at Energinet kan være nødt til at ændre på linjeføringen.

Stort fokus på håndtering af dræn og placeringer
De lodsejere, der har udsigt til at få en af de nye højspændingsstationer tæt på deres ejendom, var særligt opmærksomme og bekymrede for, hvordan de vil komme til at påvirke deres udsigt og ejendom. Energinet gjorde opmærksom på, at den endelige placering af højspændingsstationen først skal godkendes af kommunen, og at der i forbindelse med kommunens lokalplan, kommer en høringsperiode, hvor borgere kan komme med indsigelser.

Informationsmøde i Vodskov 23. januar 2024

Lodsejernes input til linjeføringen er vigtig, for det kan være, at de har planer omkring ejendommen eller at der er forhold, der har ændret sig. Til informationsmødet kom der flere input og forslag til ændringer af linjeføringen, som Energinet skrev ned på kortet med det samme – blandt andet en nyanlagt sø, som ikke kunne ses på GIS kortet samt planer om ny bebyggelse og et ny drænet område. Alt sammen informationer, der kan få indflydelse på kablets placering.  

Et af de emner, der også optog de fremmødte lodsejere, var dræn og særligt bekymringen for hvordan Energinets entreprenører vil genskabe drænene efter elkablet er installeret.

”Håndteringen af dræn er helt afgørende for landmændene. Derfor er det noget, vi har meget fokus på helt fra begyndelse af projektet. Lodsejerne kender deres jord og hvor drænene ligger, og de oplysninger vil vi gerne have med fra første møde. Vi tager dræn meget alvorligt, og derfor har vi også dræneksperter med i projektet. Og for at give landmændene tryghed, har vi garanti på drænarbejdet, så vi kommer ud og fikser det, hvis der skulle opstå problemer efterfølgende”, siger Lars Bjerregaard

Det videre forløb
Efter vinterferien 2024 begynder lodsejerforhandlerne at besøge de relevante lodsejere. Her vil de fortælle mere om planer på lodsejerens jord og få yderligere information om forhold, der kan påvirke arbejdet med at installere kablet.  

Lodsejerforhandlerne fra Geopartner

De tre forhandlere, der om kort tid kommer ud til lodsejerne er Thøger Reinholdt, Nanna Vinther Poulsen og Henrik Ibsen fra Geopartner. På billedet yderst til højre ses også Jan Søe Christiansen fra Energinet. 

Når Energinet har et bud på en mere nøjagtig linjeføring af de to kabelstrækninger, sender vi en ansøgning til Miljøstyrelsen, der skal godkendes, før Energinet kan gå i gang med anlægsarbejdet. Aftalerne med lodsejerne kan også først indgås, når Energinet har fået screeningsgodkendelsen fra Miljøstyrelsen.  

Senere vil lodsejerne få besøg af konsulenter, der skal besigtige læhegn, vandløb, træer - områder, hvor der kan være forekomster af fx flagermus.
På et tidspunkt vil arkæologer også skulle undersøge området for eventuelle fortidsfund.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i sommeren 2025. De nye elkabler og højspændingsstationer forventes i drift i løbet af 2027.

Du kan læse mere om projektet på www.energinet.dk/nordjylland

Gennemgang af linjeføring i Nordjylland

Dagen efter informationsmødet var Energinet på tur i området for at se den planlagte linjeføring med egne øjne. De kørte blandt andet efter de områder, der var taget op af lodsejere dagen før, hvor der fx var ønske om at ændre placeringer af linkbokse og linjeføringer. Der blev også kigget på vandgennemstrømningen i forskellige mindre vandløb, der skal underbores.

Gennemgang af linjeføring i Nordjylland

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.