Gasomlægning for ny jernbane over Vestfyn

Der er truffet politisk beslutning om at anlægge en ny jernbane over Vestfyn. Beslutningen medfører, at Energinet skal omlægge en naturgastransmissionsledning, som ligger i vejen for den valgte strækning.


Den nye gasledning er gået i drift, og vi er gået i gang med at tage dele af den gamle ledning op. Klik på kortet for at se et overblik over projektet - det er muligt at zoome ind på lokalområderne. Klik på pilene i øverste venstre hjørne for signaturforklaring.

Eller KLIK HER for at åbne stort kort, hvor det også er muligt at zoome

Den nye dobbeltsporede og elektrificerede jernbane på Vestfyn bliver ca. 35 km lang. Jernbanen vil øge kapaciteten og bidrage til kortere rejsetider, idet jernbanestrækningen mellem Odense og Middelfart bliver cirka fire kilometer kortere, og togene kan køre med en maksimal hastighed op til 250 km/t.

Jernbanen vil i det store hele komme til at ligge nord for den eksisterende motorvej og bliver placeret i en korridor tæt på motorvejen. En fælles transportkorridor vil betyde, at de samlede gener for omgivelserne reduceres i forhold til en situation, hvor motorvej og jernbane ligger adskilt.

Anlæggelsen af den nye jernbane betyder, at den eksisterende naturgastransmissionsledning på strækningen mellem Odense Vest og Nørre Aaby skal omlægges. Som følge af omlægningens tætte sammenhæng og tidskritiske betydning for jernbaneprojektet omfatter anlægsloven både jernbaneprojektet og omlægningen af naturgastransmissionsledningen.

Energinet skal omlægge cirka 27 kilometer gasrørledninger, 2 MR-stationer samt 2 linjeventilstationer. 

Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Læs mere på: http://vd.dk/vestfynbanen

Projektinformation

Region

Fyn

skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til projektet

Læs mere

Du kan læse mere om anlægsloven her.

Status lige nu

Den nye gasrørledning gik i drift i december 2023. Se nyheden her.
Arbejdet med at tage den gamle rørledning op er begyndt i marts 2024 og skal være afsluttet i juli 2024.