Gasomlægning for ny jernbane over Vestfyn

Der er truffet politisk beslutning om at anlægge en ny jernbane over Vestfyn. Beslutningen medfører, at Energinet skal omlægge en naturgastransmissionsledning, som ligger i vejen for den valgte strækning

Klik her for at åbne stort kort

Overblik over projektet.

Den nye dobbeltsporede og elektrificerede jernbane på Vestfyn bliver ca. 35 km lang og vil øge kapaciteten og bidrage til kortere rejsetider i kraft af en ca. 4 km kortere jernbanestrækning mellem Odense og Middelfart og en maksimal hastighed med op til 250 km/t.

Jernbanen vil i væsentlighed være beliggende nord for den eksisterende motorvej og bliver placeret i en korridor tæt på motorvejen, da en fælles transportkorridor vil betyde, at de samlede gener for omgivelserne reduceres i forhold til en situation, hvor motorvej og jernbane ligger adskilt.

Anlæggelsen af den nye jernbane forudsætter en omfattende omlægning af den eksisterende naturgastransmissionsledning på strækningen mellem Odense Vest og Nørre Aaby. Som følge af omlægningens tætte sammenhæng og tidskritiske betydning for jernbaneprojektet omfatter anlægsloven både jernbaneprojektet og omlægningen af naturgastransmissionsledningen.

Energinet skal omlægge cirka 27 kilometer gasrørledninger, 2 MR-stationer samt 2 linjeventilstationer. 

Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Læs mere på: http://vd.dk/vestfynbanen

Projektinformation

Region

Fyn

skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til projektet

Læs mere

Du kan læse mere om anlægsloven her.

Status lige nu

Anlægsarbejdet nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med trykprøvninger af gasrørledningen.