DET NYE HOVEDKVARTER PÅ STORE LANDEVEJ I EJBY.

Energinet begynder forberedelserne til ny naturgasledning på Vestfyn

Gasledningen skal omlægges på en 27 kilometer lang strækning mellem Nr. Aaby og Odense Vest for at gøre plads til den nye elektrificerede jernbane.

Energinet begynder nu forberedelserne til en ny naturgasledning på Vestfyn. Der ligger allerede en naturgasledning hen over Fyn, men den skal nu omlægges på en 27 kilometer lang strækning mellem Nr. Aaby og Odense Vest.

Årsagen er, at Folketinget har vedtaget at anlægge en ny, dobbeltsporet og elektrificeret jernbane på Vestfyn. Den gamle naturgasledning ligger i vejen for den nye jernbane, og Energinet skal derfor lægge en ny gasledning i jorden nord for den fynske motorvej.

Energinets projekt får hovedkvarter på en nedlagt landejendom på Store Landevej øst for Nr. Aaby. I begyndelsen af december begynder Energinets entreprenører at indrette arealerne med mandskabsvogne, parkeringspladser og en oplagsplads til gasrørene.

”Ejendommen på hovedvejen bliver vores hovedlagerplads for de store gasrør. Vi vil dog også etablere flere mindre arbejdspladser på strækningen. Gasrørene ankommer i løbet af januar og februar, og det vil naboerne kunne mærke i form af øget trafik med store lastbiler. Det egentlige anlægsarbejde skal efter planen begynde i foråret 2023, og da vil der igen blive trafik, når rørene skal køres ud til de steder, hvor de skal lægges i jorden,” siger Energinets projektleder Jakob Kjær.

”Vi fylder en del med vores anlægsarbejde, men vores ønske er, at det skal foregå i et godt samarbejde med lodsejere og naboer. Og vi lover at rydde pænt op efter os, når vi er færdige med at lægge den nye gasledning i jorden.”

Energinet er i dialog med de lodsejere, som får naturgasledningen på deres jord. Arkæologiske forundersøgelser er allerede i fuld gang på strækningen, så det inden anlægsarbejdet kan afgøres, om der er væsentlige fortidsminder, som berettiger en egentlig arkæologisk udgravning.

Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Flytningen af naturgasledningen, som Energinet står for, er planlagt til at være færdig i 2024.

Kontakt

ABONNER PÅ NYHEDER VESTFYN GASLEDNING

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.