400 KV-kabler på tværs af Øresund skal udskiftes

Energinet er i gang med at forberede udskiftningen af 400 kV-kabler mellem Danmark og Sverige, da de er ved at have udtjent deres tekniske levetid.

Linjeføring for kabelforbindelse tværs over Øresund
Klik på kortet for at se detaljeret kort over strækningen.

Baggrund for projektet

Energinet ejer og driver i samarbejde med svenske Kraftnät de fire øresundsforbindelser, der forbinder Sjælland og det sydlige Sverige i form af to 400kV-forbindelser og to 132kV-forbindelser.

Øresundsforbindelserne medfører væsentlige handelsgevinster i form af lavere priser for forbrugerne, og samtidig genererer forbindelsen store flaskehalsindtægter for Energinet. Yderligere bidrager forbindelserne til at opretholde en høj forsyningssikkerhed - særligt for Sjælland.

Det ene 400 kV-system, System 1, som er ejet af Svenska Kraftnät, blev reinvesteret i 2020, mens det andet 400kV-system, system 2 som er ejet af Energinet, er tæt på at have opbrugt dets tekniske levetid. Kablerne blev lagt for 37 år siden, med en forventet levetid på 40 år.

De nye kabler er planlagt til at blive lagt omtrent samme sted, hvor de nuværende kabler ligger. Den endelige placering er endnu ikke besluttet.

Tidsplan

Energinet gik i gang med forundersøgelserne i sommeren 2022. Der er sendt en ansøgning om en VVM-tilladelse ind til Miljøstyrelsen, som er i færd med at behandle sagen. Der ventes en afgørelse i løbet af 2025. Det samme er tilfældet hos de svenske myndigheder, der behandler den svenske del af projektet. 

Anlægsarbejdet går først i gang i foråret 2026. Hvis tidsplanen holder, kan den nye forbindelse sættes i drift i november 2026, og projektet ventes afsluttet i juni 2027.

Projektinformation

Region

Nordsjælland

Kontakt