Kabellægning af 132 kV luftledninger på Falster og Lolland

Energinet erstatter et dobbelt 132kV luftledningssystem med et dobbelt kabelsystem i jorden på en cirka 22 kilometer lang strækning mellem Orehoved syd for Storstrømsbroen og Radsted på Lolland

Klik på illustrationen for at åbne stort kort


Hvad skal der ske?

Energinet har besluttet at erstatte et dobbelt 132 kV luftledningssystem med et dobbelt kabelsystem i jorden på en cirka 22 kilometer lang strækning mellem Orehoved på det nordlige Falster – lige syd for Storstrømsbroen – og Radsted ved Sakskøbing på Lolland.

Hvad er baggrunden?

Baggrunden for projektet er den stigende produktion af vedvarende energi i Danmark. I de kommende år forventes en væsentlig udbygning, især af solcelleanlæg. Lolland, Falster og Sydsjælland er nogle af de områder, hvor Energinet oplever stor interesse for at tilslutte vedvarende energi til transmissionsnettet. Forbruget i området forventes dog ikke at stige i samme størrelsesorden. Derfor er det nødvendigt at udbygge transmissionsnettet, så nettet kan transportere strømmen videre til andre landsdele, hvor der er brug for den. Projektet er dermed et vigtigt led i den grønne omstilling.

Billede af master og ledninger, som forsvinder fra landskabet

Det er blandt andet disse master og ledninger, der forsvinder fra landskabet.

 

Hvad er planen?

Nye elkabler bliver lagt i jorden mellem højspændingsstation Orehoved og højspændingsstationerne Nørre Radsted og Radsted.

Nørre Radsted og Orehoved er nye højspændingsstationer, der etableres i forbindelse med projektet. Højspændingsstation Radsted bliver opgraderet, så den kan håndtere de nye kabler.

Hvor skal kablerne ligge?

Energinet er i gang med at udarbejde et forslag til linjeføringen. Se kortet herover. Energinets plan for linjeføring udføres med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere, naboer i området, indpasning af vedvarende energi og anden erhvervsaktivitet.

Hvordan er forløbet?

De berørte lodsejere vil modtage et brev med posten med en orientering om projektet og invitation til informationsmøde. Efterfølgende kontakter Energinet alle lodsejere direkte med henblik på at aftale et møde, hvor ledningstraceet kan blive gennemgået på den konkrete ejendom. På mødet vil Energinet drøfte eventuelle bemærkninger og kommentarer til den planlagte linjeføring. Formålet med mødet er at indgå aftale med de berørte lodsejere om placering af jordkablet. Aftalens betingelser er reguleret i Landsaftalen, som kan findes her.

TIDSPLAN
2023 - 2. kvartal 2025 MILJØSTYRELSEN SAGSBEHANDLER PROJEKTET
2. kvartal 2025 2. lodsejermøde
 

3. kvartal 2025

KONTAKT AF ENERGINETS TILSYN INDEN GRAVEARBEJDER IGANGSÆTTES – INDSAMLING AF DRÆNKORT M.V.

ARKÆOLOGISKE FORUNDERSØGELSER

Underboringer samt grave- og kabelarbejde begynder

3. kvartal 2025 - 3. kvartal 2026 Fortsat anlægsarbejde i forbindelse med jordkabelanlæg
2. kvartal 2026  Afregning for tab af afgrøder, markskader mv. i forbindelse med gravearbejdet
2026-2027 DE EKSISTERENDE MASTER OG LUFTLEDNINGER FJERNES

 

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Projektinformation

Kontakter

Præsentation fra informationsmødet 30. juni 2022

Præsentationen kan hentes her

Bemærk, at tidsplanen er ændret siden mødet. Den nye tidsplan kan ses her på siden.