Vedligeholdelse af 400 kV-luftledninger henover Fyn

Master og ledninger på den ældste af de to 400 kV luftledninger mellem Fraugde ved Odense og Kauslunde øst for Middelfart skal udskiftes, da de snart har opbrugt deres levetid.

Hvad skal der ske

På den ældste og sydligste af de to rækker 400 kilovolt luftledninger mellem Fraugde ved Odense og Kauslunde ved Middelfart – i alt 52 km - udskifter Energinet hovedparten af masterne, ledninger og en række andre mindre komponenter. Desuden vil vi reparere masternes fundamenter, hvor det er nødvendigt. Også på en kort strækning mellem Fredericia og Kolding vil 400 kilovolt master og ledninger blive skiftet ud.

Udskiftningen ændrer ikke på luftledningens udseende eller placering, da de nye master bliver identiske med de eksisterende og sættes samme sted.

Hvorfor skal luftledningen vedligeholdes

Luftledningen er væsentlig for Fyns såvel som for Danmarks elforsyning, og da den blev bygget for ca. 50 år siden, er den ved at være slidt op.

Således har en tilstandsvurdering vist, at der er behov for at vedligeholde dele af anlægget nu, fordi disse er i så dårlig en tilstand, at der er risiko for, at anlægget må tages ud af drift, hvorved forsyningssikkerheden i transmissionsnettet kan blive udfordret.

Hvornår foregår arbejdet

Selve anlægsarbejdet vil begynde i sommeren 2024, og vi forventer, at det er afsluttet sommeren 2025.

Indhentning af miljøtilladelse

Før Energinet kan gå i gang med arbejdet på Fyn, skal vi indhente en miljøtilladelse hos Miljøstyrelsen.

Først indkalder Miljøstyrelsen ideer og forslag til, hvilke forhold Energinet skal behandle i den såkaldte miljøkonsekvensrapport.

Dernæst udarbejder Energinet miljøkonsekvensrapporten. Miljøstyrelsen gennemgår rapporten og sender den i offentlig høring. Herefter afgør Miljøstyrelsen, på hvilke betingelser Energinet kan få tilladelse til at gennemføre vedligeholdelsesarbejdet.

Projektet afventer pt. Miljøstyrelsens miljøgodkendelse.

Følg Miljøstyrelsens behandling af projektet

Særligt for lodsejere

Har du master på din jord, som skal udskiftes, vil en medarbejder fra Energinet i løbet af foråret 2024 aftale et møde på din ejendom for at informere dig nærmere om arbejdet og erstatningsforhold. Desuden vil medarbejderen drøfte adgangsforhold med dig.

Når arbejdet er afsluttet, vil du modtage erstatning for afgrødetab og eventuelle skader på din jord. 

Kontakt

Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

 

Business case for vedligeholdelse af 400 kV på Fyn

Projektinformation

Projekttype

Nationalt transmissionsnet

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Fyn

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet