Energinet planlægger at opføre en højspændingsstation nord for Ringsbjerg

Energinet planlægger at opføre en ny højspændingsstation nord for landsbyen Ringsbjerg mellem Køge og Haslev. Planerne blev onsdag den 3. april 2024 præsenteret for de nærmeste naboer ved et møde i Køge.

I området mellem Nordskovvej og Sydmotorvejen vil Energinet erhverve cirka 110 hektar jord. Her skal der dels opføres en højspændingsstation til Energinets transmissionsnet og en højspændingsstation for Krigers Flak II havvindmøllepark. På stationerne vil der udover el-tekniske komponenter også være adgangsveje, sivesøer og beplantning, herunder plantebælter til afskærmning.  

Energinets højspændingsstation ved Ringsbjerg vil blive forberedt til fremtidige udvidelser. Den er et vigtigt led i den grønne omstilling, hvor Energinet løbende udvider transmissionsnettet i hele Danmark. Grøn strøm fra vindmøller og solceller produceres typisk i områder, hvor der er god plads, mens forbruget er størst i byerne.

”Det gør det nødvendigt at transportere energien over længere strækninger fra produktionsstedet og frem til forbrugerne. Vi vil få flere og flere vindmøller og solcelleparker, for i fremtiden skal vi bruge mere og mere strøm blandt andet til transport og opvarmning. Der er derfor behov for at udbygge transmissionsnettet for el, så vi kan transportere de stigende mængder af grøn strøm,” siger projektleder Oddleif A. Nielsen.

Højspændingsstationen er en del af et projekt, der også omfatter cirka 29 kilometer elkabler mellem Ringsbjerg og en ny højspændingsstation ved Høje Taastrup. Desuden cirka 7,5 kilometer elkabler fra Ringsbjerg til Bjæverskov højspændingsstation.

”Vi har undersøgt flere placeringer i lokalområdet. Det er en grundig analyse, der viser, at placeringen nord for Ringsbjerg er den bedst egnede, blandt andet af hensyn til de to kabelstrækninger,” siger Oddleif A. Nielsen.

Den tekniske del af anlægget bliver indhegnet, mens udenomsarealer ikke bliver indhegnet. Foruden de udendørs tekniske anlæg bliver der teknikbygninger på op til 900 kvadratmeter i alt. Den endelige indretning af stationsområderne er stadig under udarbejdelse.

Køge Kommune har anmodet om, at processen med at få udlagt området til formålet sker ved hjælp af et landsplandirektiv. Energinet har derfor anmodet Plan- og Landdistriktsstyrelsen om at iværksætte denne proces.

Energinet har desuden indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen, idet der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Her får såvel direkte berørte lodsejere, borgere i området og offentligheden generelt mulighed for at komme med bemærkninger til projektet i offentlige høringsfaser.

Efter planen skal højspændingsstationen være klar til idriftsættelse i 2029.

Læs mere om projektet her

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.