De foreløbige resultater af undersøgelserne viser, at kalklaget (markeret med grønt) ligger så dybt, at det ikke hindrer Energinets underboring. Den planlagte placering af kablet er markeret med rødt. B1-B8 viser boringerne.

Energinet undersøger bunden i Roskilde Fjord

Hvordan ser fjordbunden ud i 10-15 meters dybde? Det er vigtigt at vide, inden Energinet begynder underboringen for at lægge elkabler tværs over fjorden.

Om fire-fem år er det slut med elmaster og luftledninger hen over Roskilde Fjord. De erstattes af et elkabel, der skal føres gennem fjorden ved hjælp af en 1700 meter lang underboring.

Energinet er i fuld gang med at planlægge projektet. Derfor har en stor pram siden midten af december sejlet frem og tilbage på fjorden for at foretage geofysiske undersøgelser. Ved hjælp af lydbølger kan den undersøge, hvordan fjordbunden ser ud. På udvalgte steder bliver der desuden foretaget geotekniske boringer.

Kablet skal ned i 10-15 meters dybde, men for en sikkerheds skyld vil Energinet gerne kende fjordbundens sammensætning lidt dybere.

”Vi havde nogle geologiske modeller, som viste, at der lå et kalklag i cirka ti meters dybde tværs over fjorden. Vi ved imidlertid fra byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro længere mod nord, at den geologiske model ikke var korrekt. Derfor havde vi en formodning om, at det samme var tilfældet dér, hvor vi skal lægge vores kabler,” fortæller Claus Köser, geolog i Energinets afdeling for Miljø og Geoscience.

Kalklag ligger dybere end forventet
Formodningen var rigtig. Energinets undersøgelser viser, at kalklaget ligger dybere end forventet. Kalklaget er det mest interessante for projektet, fordi det er hårdt at bore i.

”Resultaterne af undersøgelserne er gode i mine øjne. Det ser nemlig ud til, at vi skal bore i relativt bløde aflejringer, hovedsageligt moræneler. Moræneler er forholdsvis blødt, selv om det kan bestå af mange ting – for eksempel kan der godt være et stykke granit fra de svenske fjelde, som vi ikke har registreret. Der er en mindste grænse for, hvad vores udstyr kan opfange. I boringerne er vi heller ikke stødt på store sten, men de kan stadig godt findes,” siger Claus Köser.

Den endelige rapport om fjordbunden bliver færdig til sommer. Anlægsarbejdet på projektet i og omkring Roskilde Fjord er planlagt til 2026, og luftledninger og master fjernes i 2028-2029.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.