Kabellægning af 132 kV luftledninger i Nordsjælland

Energinet erstatter de to 132 kV luftledninger mellem Stasevang vest for Hørsholm og Teglstrupgård vest for Helsingør med kabler i jorden.

Status på projektet

Energinet indsendte i 2021 en miljøscreening til Miljøstyrelsen. I den forholder Energinet sig til, om projektet vil påvirke en række miljømæssige forhold, og hvilke forholdsregler Energinet i så fald vil tage – hvordan skal jord f.eks. bortskaffes? Eller hvordan hvordan bliver der passet på vandløb og beskyttede arter?

Energinet kan først gå i gang med anlægsarbejdet, når projektet er godkendt af Miljøstyrelsen. Herefter vil Energinet give besked om opstarten til berørte lodsejere og naboer. 

Forventet opstart er tidligst i 2025. De gamle luftledninger kan først fjernes, når nye kabler er lagt i jorden og det nye anlæg er godkendt.

Energinet har indkøbt materialer til lageret og forberedt så meget som muligt, så arbejdet hurtigt kan sættes  i gang, når tilladelsen fra Miljøstyrelsen er på plads. 

På en lang række ejendomme er der indgået aftale om, at der skal lægges kabler. Da projektet er blevet udskudt, og tidsplanen derfor løbende har ændret sig, er Energinet nødt til at forny disse aftaler.

 

Kort over projektet

TRYK PÅ KORTET, HVIS DU VIL SE ET DETALJERET KORT MED PROJEKTOMRÅDET FOR KABLERNE.

 

Hvad skal der ske

Energinet har besluttet at erstatte de to 20 km lange 132 kV luftledninger mellem Stasevang og Teglstrupgård med kabler i jorden.

Baggrunden er, at luftledningerne, som er henholdsvis 65 og 56 år gamle, har opbrugt deres levetid.

Hvorfor kabler

Når Energinet lægger kabler i stedet for at sætte nye luftledninger op, er det fordi kabler på netop denne strækning bidrager med elektriske egenskaber, som er værdifulde, hvis et af 400 kV kablerne til Sverige er ude af drift. I denne situation er elforsyningen af Østdanmark særligt afhængig af 132 kV kablerne til Sverige, og det er en af de afgørende faktorer for valget af en kabelløsning.

Desuden står luftledningerne på dele af strækningen lige op og ned ad de 400 kV luftledninger, der skal erstattes med kabler som en del af forskønnelsesprojekt ”Kongernes Nordsjælland”. Dermed bidrager en kabelløsning både til forsyningssikkerheden og generel forskønnelse af området.

Hvornår fjernes luftledningerne

Når de to 132 kV kabelsystemer er etableret, vil Energinet fjerne de gamle 132 kV master og ledninger.

Hvor skal kablerne ligge

Efter dialog med lodsejerne har Energinet udarbejdet et endeligt forslag til linjeføring. Hvor kablerne krydser motorvejen er der endnu ikke taget endelig stilling til linjeføringen. Efter ønske fra lodsejerne er linjeføringen lagt i transportkorridoren, hvor det er muligt.

 

Overordnet tidsplan for projektet

   
December 2020       Energinet holdt indledende dialogmøde med lodsejere.
Forår 2021

Energinet forhandlede aftaler med de lodsejere, der bliver berørt af linjeføringen for kablet.

 

 2021 -

Energinet har afsendt en miljøscreeningsanmeldelse til Miljøstyrelsen.

Forår 2024

Energinet afventer Miljøstyrelsens afgørelse.

2025

Anlægsarbejdet kan tidligst gå i gang i starten af 2025.

Har du en af de to 132 kilovolt luftledninger på din jord?

Hvis du har master på din jord, som skal fjernes, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Energinet efter at kablerne i jorden er blevet tilsluttet.

Hvis arbejdet medfører afgrødetab eller giver skader på din jord, vil du modtage erstatning.

Projektinformation

Kontakt