Borgermøde i Storring Forsamlingshus om kommende højspændingsstation

Skanderborg Kommune inviterede til borgermøde, hvor Energinet og Dinel fortalte om planerne med det nye anlæg, og kommunen fortalte om den kommende lokalplansproces med forhøring og tidlig dialog.

Scenen var sat i Storring Forsamlingshus. Normalt bliver huset brugt til konfirmationer, studenterfester og guldbryllupper, men i dag var forsamlingshuset centrum for et borgermøde om en ny højspændingsstation, formentlig tæt på Storring by, og en diskussion om kommende udbygning af vedvarende energi i området.

Omkring 70-80 borgere og politikere var mødt frem for at høre mere om projektet, der bliver bygget af Energinet og det lokale elnetselskab Dinel i fællesskab. Det drejer sig om en 60 og 150 kV højspændingsstation, der skal sikre lokalsamfundet forsyning af el i fremtiden.

Borgermøde i Storring Forsamlingshus 4. april 2024.

Storring Forsamlingshus var centrum for et borgermøde torsdag den 4. april 2024. Debatten gik på en ny højspændingsstation, som Energinet og Dinel skal bygge. 

Kommunen hilser projektet velkommen
Skanderborg Kommune har en målsætning om 100 procent grøn energiproduktion i 2030, og de gjorde flere gange opmærksom på, at projektet er nødvendigt, og at der er et stigende behov for mere strøm i området. Ordene kom også fra borgmesteren selv, som bød velkommen og som tog mikrofonen i hånden flere gange.

Der er tilsyneladende planer om flere solcelleparker i området, hvor private aktører ønsker at opkøbe jorde, men uden at nogen dog helt præcist kan sige, hvor de vil bygge.

Kommunen har ikke modtaget en eneste konkret VE projekt-ansøgning endnu, og de kunne ikke komme nærmere ind på, hvor borgerne kunne forvente, at solcellerne ville skyde op. Spørgsmålene var mange. Til placeringer, til støj og beplantning i forhold til højspændingsstationen, til processen og den reelle mulighed for høring og indsigelser.  

Forventeligt er det, at der vil komme energiparker i området, og sammenholdt med den større og større tilvækst af borgere i området, så bliver der uundgåeligt brug for højspændingsanlægget, der skal kunne sende strømmen videre i systemet.

Bekymrede borgere
Flere borgere gav udtryk for, at de bestemt ikke var imod udviklingen med den grønne energi og fremskridtet, men de pointerede, at de var bekymrede for deres natur – og ikke mindst – deres vartegn i byen, nemlig kirkespiret, som i dag kan ses på lang afstand og som bruges som en slags stifinder, når folk i området skal finde vej til Storring.

Derudover kunne de lokale borgere godt ønske sig en vis form for indflydelse på, hvor der bygges anlæg – om man fx kunne lave en helhedsplan, hvor kommende anlæg i området tænkes sammen og placeres i samme område, så der kun er en enkelt ”øjebæ”, som en borger udtrykte det, i stedet for mange små grimme steder i landskabet. Flere foreslog derfor også, at man kunne placere højspændingsstationen tæt på motorvejen eller i et nuværende industriområde.

Kommunen forklarede, at det på nuværende tidspunkt ikke var muligt at tænke projekterne sammen, så længe ingen konkrete ansøgninger fra de private VE aktører var nået ind på kommunens bord.

Vil finde den bedste placering
Energinet har gjort sig en del overvejelser, når de peger på en stations-placering. Der er mange hensyn, der skal tages. Det handler om hensyn til mennesker, natur og dyreliv, landskabsmæssige hensyn, tekniske og økonomiske overvejelser, rettighedserhvervelse fra lodsejere, eksisterende elforsyningsnet, kommunens øvrige planer med området etc.

Det var noget af det, Energinet fortalte om, da vi fremlagde projektet.

-Vi har peget på den placering, der er den mindst dårlige placering. Selvfølgelig er der ingen, der ønsker en højspændingsstation i sit område, det er der ingen, der gør, men vi kan se, at der bliver et stort behov for mere forsyning i fremtiden. Når først vi er færdige med at bygge og er væk fra området, så vil der være få støjgener fra stationen, meget lidt trafik omkring den, da stationen er ubemandet og tilses få gange om året. Der er allerede et læhegn på den ene side, hvis det ender med denne placering, og derudover laver vi beplantning på de andre sider, som med årene vil skjule højspændingsstationen, forklarede projektleder fra Energinet Peter Eybye Jacobsen.

Høringsproces i gang
Flere tilhørere var bekymrede for, om beslutningen allerede var taget, og om det var for sent at gøre indsigelser.

Kommunen påpegede, at intet er besluttet endnu. Der venter stadig en lang proces med lokalplan, høring i befolkningen, byrådsbeslutning, miljøgodkendelser etc.

Lige nu har borgere mulighed for at komme med indsigelser og ideer i høringsfasen, der løber frem til og med søndag 5. maj 2024.

Svar kan sendes ind til kommunen her:

Transformerstation Storring - indkaldelse af idéer og forslag - idéfase (skanderborg.dk)

Efter høringen tilpasser Energinet projektet, og derefter bliver der endnu en høringsfase på omkring otte uger, hvor borgerne igen har mulighed for at komme med indsigelser.

Læs mere om projektet her: www.energinet.dk/storring

Se power point præsentationen fra aftenens borgermøde.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.