Energinet holdt informationsmøde om kabellægning mellem Storring og Hørning

Energinet skal etablere et nyt 150 kV jordkabelanlæg, der strækker sig fra højspændingsstationen ved Hørning til Storring, syd for Galten, hvor der etableres en ny 150/60 kV højspændingsstation. Den 20. marts 2024 holdt Energinet informationsmøde for berørte lodsejere i området.

Onsdag aften, den 20. marts 2024, holdt Energinet informationsmøde for de lodsejere, der bliver berørt af den kommende kabelstrækning mellem Hørning og Storring. De kunne høre mere om projektet, linjeføringen og den videre proces med miljøgodkendelser, lodsejerforhandlinger og anlægsarbejde.

Linjeføringen er 12 km lang, og strækker sig mellem den eksisterende højspændingsstation ved Hørning op til Storring, hvor der skal bygges en ny 150/60 kV højspændingsstation. Linjeføringen er på nuværende tidspunkt foreløbig, da der kan komme tilretninger på strækningen i forbindelse med Miljøstyrelsens afgørelse på screeningsansøgningen, og fordi de enkelte lodsejere kan have ønsker og forslag til anlægget, hvis de fx har planer på deres ejendom.

Informationsmøde den 20. marts 2024

Projektleder Peter Eybye Jacobsen byder velkommen til informationsmødet på Årslev Kro.

Fint fremmøde og mange spørgsmål
Omkring 25 lodsejere var mødt frem til informationsmødet på Årslev Kro, vest for Århus for at høre mere om Energinets planer:

-Der var mange spørgsmål til vores projekt, og det var samtidig en god mulighed for lige at hilse på og få et indtryk af lodsejernes stemning for projektet og deres planer med ejendommen. Lodsejerne havde også mulighed for at møde de lodsejerforhandlere, der om kort tid kommer ud på deres ejendom for at lave aftaler, fortæller Peter Eybye Jacobsen, der er projektleder på Storring-Galten projektet.

Det var særligt spørgsmål omkring dræn og erstatning generelt, der optog lodsejerne.

Stor interesse for kort med linjeføring og oversigt over ejendomme

Der var stor interesse for kortene på bordene, hvor lodsejerne kunne se linjeføringen og deres ejendom.

Spørgsmål og høringsproces om højspændingsstation
Der var også enkelte lodsejere, der havde spørgsmål til den kommende højspændingsstation ved Storring – hvor stor bliver stationen, hvor meget støjer den, og hvorfor skal den præcis ligge der, hvor den gør?

I den forbindelse kunne Energinet fortælle, at Skanderborg Kommune laver lokalplan og igangsætter en høringsperiode, hvor borgerne kan komme med indsigelser og forslag. Kommunen vil samtidig holde et borgermøde den 4. april, hvor Energinet også deltager.

Information om høring og borgermøde kan findes på Skanderborg Kommunes hjemmeside.  

Besøg af lodsejerforhandlerne og besigtigelser
Kort tid efter informationsmødet vil lodsejeren få besøg af lodsejerforhandlerne, hvor man mere detaljeret kan gennemgå linjeføringen på ejendommen. Lodsejeren kan også fortælle, om der er konkrete planer med byggeri eller andet på ejendommen. Energinet kan måske ikke imødekomme alle ønsker til justering af linjeføring, men vi forsøger at imødekomme så mange som muligt.

Energinet fortalte, at der måske bliver behov for at besigtige området i perioden inden selve anlægsarbejdet. Lodsejeren vil få besked, inden vi kommer på besøg. 

Først når ansøgningen til Miljøstyrelsen er på plads og godkendt, kan arkæologiske undersøgelser og selve anlægsarbejdet gå i gang. Ansøgningen beskriver strækningen og hvordan den vil påvirke miljø, mennesker og natur.

Selve kabellægningen forventes at foregå i efteråret 2026.

Hvorfor bygger Energinet?
Vest for Aarhus ved Galten er flere potentielle VE-projekter placeret i samme geografiske område. For at understøtte den grønne omstilling og stigende interesse for grøn energi bygger Energinet en ny højspændingsstation og forbinder strømmen mellem de to højspændingsstationer i området.

Læs mere om projektet og se tidsplan på www.energinet.dk/storring

Se power point præsentationen fra aftenens informationsmøde. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.