Thor havvindmøllepark – nettilslutning

Energinet skal etablere de elektriske anlæg på land, som slutter den kommende Thor havvindmøllepark til elnettet.

Tryk på kortet, hvis du vil se et detaljeret kort med forslaget til linjeføring for kablerne på land.

Kortskitse sø- og landanlæg

Havvindmølleparken på cirka 1000 MW skal sende strøm ud på elmarkedet senest i 2027. Parken kan levere strøm til 800.000 – 1.000.000 husstande.

Parken skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 kilometer ude på havet. Den nye park kommer til at hedde Thor efter Thorsminde, som er nærmeste landkending. 

Baggrunden for projektet

Det er med Energiaftalen af 29. juni 2018 besluttet, at der udbydes en ny havvindmøllepark som næste skridt mod at opnå 100 procent vedvarende energi i elsystemet i 2030. Havvindmølleparken på ca. 1.000 MW skal ligge i Nordsøen min. 20 kilometer ude på havet ud for Thorsminde, og vil blive tilsluttet det eksisterende transmissionsnet ved station Idomlund vest for Holstebro. I december 2021 vandt Thor Wind Farm I/S, som ejes af RWE, udbuddet af Thor Havvindmøllepark.

Følgende skal etableres ifm. Thor Havvindmøllepark

Thor Wind Farm I/S skal etablere: 

  1. Havvindmøllepark på ca. 1.000 MW, som består af havvindmøller, møllefundamenter og interne kabler mellem møllerne.
  2. Ilandføringsanlæg med en mulig transformerstation på havet, hvor de interne kabler mellem møllerne samles og via en kabelforbindelse føres ind til kysten ved Tuskær nord for Nissum Fjord. Alternativt opføres ingen transformerstationer, og strømmen føres i stedet fra møllerne direkte ind til land via kabler.
  3. Landkabler, der leder strømmen fra kysten og ind til et kystnært stationsområde ved Volder Mark. 
  4. En højspændingsstation inden for stationsområdet ved Volder Mark.

Energinet skal etablere:

  1. En 220 kV højspændingsstation inden for stationsområdet ved Volder Mark (sammenkobling af anlæggene)
  2. En 220 kV kabelforbindelse (ca. 30 km) der skal transportere strømmen frem til transmissionsnettet ved Idomlund (vest for Holstebro)
  3. En 220 kV højspændingsstation ved Idomlund
  4. Tilslutning af 220 kV højspændingsstation til 400 kV transmissionsnettet

Energinet har desuden udført forundersøgelserne, der danner grundlag for projektets miljøtilladelse.

Thor 

 

Forventet tidsplan

 

2023

1. Kvartal:  Opstart af anlægsarbejder ved stationsområderne.

2. Kvartal: Arkæologiske forundersøgelser på kabelstrækningen foretages.

3-4. Kvartal: Opstart af nedgravning af kabel

Anlægsarbejdet går i gang i de områder, som ikke kræver aftaler med private grundejere.

2024

1-4. Kvartal: Etablering af stationer

1-3. Kvartal: Etablering af kabelforbindelse

2025

1. Kvartal: Den nye kabelforbindelse og stationerne Volder Mark og Idomlund sættes i drift.