Se eller gense online informationsmøde om landanlæg til Thor Havvindmøllepark

Onsdag 19. maj 2021 havde Energinet inviteret til informationsmøde omkring Thor Havvindmøllepark i forbindelse med, at Miljøstyrelsen tidligere på foråret sendte miljøkonsekvensrapporten for projektet på land i offentlig høring. Grundet nuværende COVID-19 restriktioner og forholdsregler blev mødet afholdt online. Se eller gense mødet her.

I processen med planlægningen af Thor Havvindmøllepark har Energinet blandt andet ansvaret for, at der indhentes plan- og miljøtilladelser til alle anlæg på land, og i den forbindelse er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Denne rapport er nu færdig og dens konklusioner blev fremlagt på onlinemødet. Her fortalte vi også om linjeføringen og den fremadrettede proces for projektet og for de berørte lodsejere mv.

Det er også muligt at se de enkelte oplæg fra informationsmøde separat. De optagelser finder du nederst her på siden.

 

Optagelser af de enkelte oplæg på informationsmødet

Velkommen v. Jan Havsager, civilingeniør, Energinet
 
Miljøvurdering v. Christina Kittner, Biolog, Miljøstyrelsen
 
Miljøkonsekvensvurdering v. Claus Arnfeldt Andersen, chefkonsulent, Energinet
 
Linjeføring, aftaler med lodsejere, og erstatninger v. Steen Rasmussen, Senior-konsulent, Energinet
 
Sådan foregår anlægsarbejdet v. Steen Rasmussen, Seniorkonsulent, Energinet
 
Svar på spørgsmål fra tilhørerne

Kontakt

Høringssvar

Miljøstyrelsen har 26. april 2021 sendt miljøkonsekvensrapporten i høring, og offentligheden har nu mulighed for at komme med høringssvar. Rapporten og andre dokumenter, der vedrører miljøvurderingen af anlæggene på land, kan hentes hos Miljøstyrelsen, hvor der også er information om, hvordan man indsender høringssvar. Miljøstyrelsen skal have høringssvarene i hænde senest 21 juni 2021.

Høringssvar indsendes til:

mst@mst.dk

eller til

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Mærke: J.nr. 2020-15678

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.