energinetdk vil vedlige

Energinet.dk vil vedligeholde endnu en kaverne

Bestyrelsen i Energinet.dk har besluttet, at en fjerde af i alt syv kaverner på gaslageret i Ll. Torup skal vedligeholdes.

En fjerde kaverne på Energinet.dk’s underjordiske gaslager i Ll. Torup ved Viborg skal have skiftet sikkerhedsventiler, rør og andet af det udstyr, der er med til at sikre, at de store mængder gas fortsat kan opbevares sikkert under jorden.

Det har Energinet.dk’s bestyrelse besluttet.

Kavernerne, der er underjordiske hulrum, hvor gassen opbevares under stort tryk, har 25-30 år på bagen. Derfor skal udstyret skiftes som en del af vedligeholdelsesarbejdet.
Det er planen at gå i gang med vedligeholdelsesarbejdet på kaverne TO-5 efter sommerferien. Det vil ske i forlængelse af og delvist parallelt med vedligeholdelsesarbejdet på kaverne TO-6 – et arbejde der netop nu er i gang og slutter i foråret 2017.

Arbejdet på kaverne TO-5 forventes at være færdigt i 2018.
 
To underjordiske lagre i Danmark
Der er i alt syv kaverner på gaslageret i Ll. Torup. Hulrummene ligger ca. en kilometer nede i jorden i en kæmpe salthorst. Kavernerne er ca. 300 meter høje.
Gaslageret er det ene af to underjordiske gaslagre i Danmark. Det andet ligger ved Stenlille på Sjælland. De to underjordiske lagre er vigtige for den danske gasforsyningssikkerhed og med til at sikre, at private husejere, virksomheder og kraftværker altid har den nødvendige gas til varme, elproduktion mv.
 
Som et pilotprojekt vedligeholdte Energinet.dk i 2011-2013 med myndighedernes tilladelse én kaverne, TO-8.
På baggrund af erfaringer fra pilotprojektet gav Naturstyrelsen VVM-tilladelse til at fortsætte vedligeholdelsesarbejdet ligesom Miljøstyrelsen godkendte et tillæg til Energinet.dk’s miljøgodkendelse.
 
Energinet.dk’s bestyrelse besluttede at fortsætte vedligeholdelsesarbejdet på først kaverne TO-9, derefter TO-6 og nu følger en fjerde af de i alt syv kaverner efter. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, om arbejdet skal fortsætte på de resterende tre kaverner.
 
Vedligeholdelsesarbejdet foregår ved, at vand pumpes ned i kavernen. Vandet presser gassen ud. Når kavernen er helt tømt for gas, kan ventiler mv. skiftes. Derefter pumpes vand ud, samtidig med at kavernen igen fyldes med gas. I processen opløser vandet noget salt i væggene i det underjordiske hulrum. Saltvandet fortyndes, inden det ledes ud i Lovns Bredning og Limfjorden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.