Gaslager: Miljøcenter indskærper saltgrænse

Miljøstyrelsen Århus har bedt Energinet.dk redegøre for gaslager Lille Torups udledning af saltvand til Lovns Bredning. Det sker efter flere overskridelser.

Energinet.dk skal nu redegøre overfor Miljøstyrelsens kontor i Århus, hvordan gaslageret i Lille Torup fremover vil sørge for, at kravene til det saltvand, der bliver ledt ud i Lovns Bredning, bliver overholdt.

Det sker, efter at de første måleresultater fra udledningen har vist flere overskridelser af Miljøstyrelsens grænseværdier.

 Energinet.dks gaslager har fået lov til at udvide et af hulrummene i de underjordiske saltlag, hvor gassen bliver opbevaret. Det sker, ved at hulrummet - kavernen – er blevet fyldt med vand. Derved er salt langsomt blevet opløst, og hulrummet bliver større. Saltvandet er fra 3. september – med myndighedernes tilladelse - blevet ledt ud i Lovns Bredning og Limfjorden.

De første måleresultater har nu vist, at Energinet.dk flere gange har overskredet grænseværdierne. 12 ud af de 622 timer, der er udledt vand, har saltkoncentrationen været højere end maksgrænsen på 28 psu. Højeste saltkoncentration blev målt til 30 psu.

Også grænsen for, hvor meget vand, der må udledes, har været overskredet. I 50 af de i alt 622 timer, er der blevet udledt mere end de tilladte 2000 m3 vand til Lovns Bredning. Største overskridelse var på 16 m3.

Gaslagerchef Leif Hansen forklarer, at udledningen bliver justeret, så Energinet.dk fremover overholder Miljøstyrelsens grænseværdier.

Leif Hansen oplyste borgerne i området om de første måleresultater og overskridelserne, da der mandag aften var dialogmøde. Da havde Energinet.dk netop modtaget måleresultaterne.

En artikel i Skive Folkeblad fortalte 10. oktober, at Miljøstyrelsen har beordret Energinet.dk til at stoppe udledningen på grund af overskridelserne. Det er ikke korrekt. Udledningen en af saltvand var helt efter planen stoppet fra 29. september til 8. oktober. Da lavede gaslageret sit årlige ”shut down” for at vedligeholde lageret. Derfor var udledningen også standset.

Miljøstyrelsen har ikke stoppet udledningen, men bedt Energinet.dk redegøre for, hvordan gaslageret fremover vil overholde grænseværdierne.

Det er det uafhængige analysefirma Eurofins, der overvåger og måler udledningen.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.