Energinet i gang med forberedelser til kabel på Houstrup strand

Gravemaskine søger efter mistænkelige genstande

Før arbejdet kan gå i gang, ryddes området for mistænkelige objekter

De første skridt til etableringen af Viking Link – et højspændingskabel mellem Danmark og Storbritannien – er netop taget på stranden ved Houstrup, hvor søkablet kommer til at gå i land.

Skåner klitterne
For at skåne klitterne ved Houstrup strand for gravearbejde bliver der lavet en underboring. Det vil sige, at kablet trækkes igennem 950 meter lange rør, der bores under klitterne og ind i Blaabjerg klitplantage. Det er selve rørføringen, der laves fra nu af og frem til december. Kablet trækkes først igennem rørene i 2021.

Når underboringen laves nu, er det for ikke at komme i konflikt med Baltic Pipe projektet – et gasrør, der skal forbinde Polen og Danmark med de norske naturgasfelter i Nordsøen, og som også skal føres gennem en underboring under klitterne på Houstrup strand. Arbejdet med at etablere denne underboring begynder til sommer næste år.

Boremaskine i plantagen
Før arbejdet kan gå i gang, bliver stranden og plantagen ryddet for mistænkelige objekter, som fx kan være gamle miner og andre efterladenskaber fra krigen. Derefter bliver der lagt køreplader på stranden og i plantagen.

Boremaskinen placeres på arbejdsarealet i skoven. Her fra borer den et rør under de beskyttede klitter og ud på arbejdsarealet på stranden. Fra stranden trækkes et foringsrør ned gennem boringen og tilbage til arbejdsarealet i skoven.

Foringsrøret leveres i mindre stykker, som svejses sammen på et arbejdsareal ved Henne strand. Efter svejsningen trækkes det hen langs stranden til arbejdsarealet.

Da højspændingskablet retteligt består af to kabler, bores der to rør gennem klitterne.

Det er muligt at færdes på stranden, mens arbejdet står på.

Gennem Viking Link kan Danmark sende strøm til Storbritannien, når vindmøllerne producerer mere strøm, end vi selv kan bruge. Vi kan også få strøm fra Storbritannien, når der er brug for det. Kablet skal være klar til drift i slutningen af 2023.