Viking Link: Energinet inviterer til informationsmøder

Planlægningen af den dansk-britiske elforbindelse Viking Link er nu nået et skridt videre.

Planlægningen af den dansk-britiske elforbindelse Viking Link er nu nået et skridt videre.

Forslaget for lokalplanen for omformerstationen i Revsing er nu blevet godkendt af byrådet i Vejen Kommune. VVM-redegørelsen og miljøvurdering samt forslag til lokalplanen er sendt til høring.

 

Byrådet i Vejen Kommune har godkendt forslaget for lokalplanen for den planlagte omformerstation den 12. september 2017. Forslaget til lokalplan og VVM-redegørelsen fremlægges i 8 ugers offentlig høring. Her har borgere, virksomheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til forslag til lokalplan og VVM-redegørelsen. Høringssvar til lokalplanen sendes til Vejen Kommune inden den 8. november 2017 og høringssvar til VVM-redegørelsen sendes til Miljøstyrelsen inden den 16. november.

Se mere på http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=8178 og www.mst.dk/vikinglink

Energistyrelsen er myndighed for sødelen af Viking Link og skal meddele tilladelse for installation af søkablerne. Høring af interessenter og berørte myndigheder er ligeledes igangsat.

For at give borgerne, organisationer og andre med interesse i projektet de bedste forudsætninger for at komme med høringssvar, inviterer Energinet til to informationsmøder:

Varde
Tid: 24. oktober 2017, kl. 15-20
Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde

Vejen
Tid: 25. oktober 2017 kl. 15-20
Sted: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen

Alle er velkomne og møderne foregår som åbent hus arrangementer med mulighed for at tale med medarbejdere fra Energinet.

Elforbindelsen Viking Link
Viking Link er en elforbindelse, som Energinet planlægger at etablere mellem Danmark og Storbritannien sammen med britiske National Grid. På land i Danmark skal der etableres et kabelanlæg mellem Blåbjerg og Revsing ved Vejen, hvor Energinet etablerer en omformerstation. I Nordsøen skal der etableres to søkabler mellem de to lande.
Mere information om projektet kan du finde
her.

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.