Munck Forsyningsledninger installerer landkabel til Viking Link

I sensommeren 2021 begynder installationen af det 76 km lange højspændingskabel, der stræk-ker sig fra stranden ved Houstrup på vestkysten til højspændingsstationen i Revsing ved Vejen, hvor kablet sluttes til en omformerstation og kobles til det danske elnet. Kablet er en del af den kommende 1400 MW store elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien – Viking Link, som sættes i drift i slutningen af 2023.

Kontrakten på at lægge kablet i jorden blev vundet af Munck Forsyningsledninger. 

Landkablet i Danmark leveres af NKT, mens landkablet i Storbritannien leveres af Prysmian, som også producerer og installerer det 630 km lange søkabel. Udlægningen af søkablet begynder i foråret 2021.