ARTIKLER OG RESULTATER FRA UDVIKLINGSPROJEKTET DANPAC

Nedenfor kan du se og downloade nogle af de videnskabelige artikler, der er udgivet inden for de to overordnede spor i udviklingsprojektet DANPAC: elsystem og elkomponent.

Andre kan ikke downloades direkte, da disse er udgivet igennem forlag, som kræver brugerbetaling (kan tilkøbes ved at følge linkene).

Udviklingsprojektet løber frem til sommeren 2023. Du kan læse mere om baggrunden for forskning i kabellægning her, hvor du også finder mere information om de to overordnede udviklingsspor.

Kontakt gerne Joachim Niemann-Larsen på jal@energinet.dk, hvis du vil høre mere om udviklingsprojektet og vores resultater.

ELSYSTEMSPOR

Fokus på mitigering

Dette område omfatter udvikling af metoder til afhjælpning af elektrisk støj i eltransmissionsnettet, foranlediget af kabellægning og anvendelse af forbrugs- og produktionsanlæg baseret på effektelektronik. Dette inkluderer udarbejdelse af en guideline for design af passive filtre. Fokusområdet omfatter desuden optimering af metoder for anvendelse af fasttilsluttede reaktorer til kompensering af reaktiv effekt genereret af kabelanlæg. Herunder finder du artikler og forskningsresultater.

 

Videnskabelige artikler År Forfatter Download paper

Design Algorithm of Harmonic Filters in a Meshed Transmission Grid with Distributed Harmonic Emission Sources – Eastern Danish Transmission Grid Case Study

 

2022

Akhmatov, V.
Wind & Solar

 

This paper (presentation file) was presented at the 21st Wind & Solar Integration Workshop and published in the workshop’s proceedings”. 

Download paper

Metoder til analyse af harmonisk støj

Dette område omfatter udvikling af en empirisk baseret analysemetode gældende for et formasket transmissionsnet til identifikation af harmonisk forstærkning forårsaget af anvendelse af kabler, herunder løsningsdesign for effektiv mitigering.

 

Videnskabelige artikler År Forfatter Download paper
Novel Harmonic Distortion Prediction Methods for Meshed Transmission Grids with Large Amount of Underground Cables 2023

Akhmatov, V.
Energies

Download paper
Analysis of Harmonic Propagation in Meshed Power Systems using Standing Waves 2022

Bukh, B. S.
CIGRE

Download paper
Analysis of Harmonic Propagation in Power Systems Using Standing Waves 2022

Bukh, B. S.
IEEE

Download paper
Harmonic Distortion Prediction Method for a Meshed Transmission Grid with Distributed Harmonic Emission Sources – Eastern Danish Transmission Grid Case Study 2022

Akhmatov, V.,
Wind & Solar  

This paper (presentation file) was presented at the 21st Wind & Solar Integration Workshop and published in the workshop’s proceedings.

Download paper

Methods and results of harmonic simulation assessment of a reconstructed meshed transmission grid with distributed harmonic emission sources 2021

Akhmatov, V.
Wind & Solar Integration Workshop and IEEE

Download paper
Development of a Harmonic Analysis Model for a Meshed Transmission Grid with Multiple Harmonic Emission Sources 2020

Akhmatov, V.
Wind & Solar Integration Workshop 

Download paper

 

ELKOMPONENTSPOR

Kortlægning af påvirkning af kabeltilbehør

Dette område omfatter kortlægning af evt. øgede vedligeholdelsesforanstaltninger og -omkostninger ved en øge kabellægning. Forskningen omfatter om der forekommer øgede driftstab ved serieforbindelse af et søkabelanlæg med et landkabelanlæg, hvor uhensigtsmæssigt inducerede strømme i førstnævnte kan skabe udfordringer for sidstnævnte - og om kabeltilbehør kan påvirkes negativt efter mange års nedgravning, fx elektrisk beskyttelse af kablers metalliske skærme, hvilket i sidste ende vil kunne resultere i forhøjede driftstab.

 

VIDENSKABELIGE ARTIKLER ÅR FORFATTER DOWNLOAD PAPER
Health Index Analysis of Transmission System Components  2022

Thakur, S.
NTNU

Download paper

Kontakt os