Hvorfor forstærke elnettet?

Elforbindelsen mellem Endrup og grænsen spiller en vigtig rolle i et fremtidssikret elnet.

Danmark og resten af Europa er midt i en grøn omstilling, hvor der skal mere vedvarende energi fra sol og vind ind i energisystemerne. Det betyder, at vi bliver afhængige af at kunne transportere mere strøm over længere afstande. Derfor skal de elektriske motorveje – transmissionsnettet – udbygges.

 

Når vindenergi skal dække langt størstedelen af vores elforbrug, kommer der også mange flere timer med større produktion end det samlede danske elforbrug, ligesom der bliver tidspunkter, hvor den vedvarende energiproduktion ikke kan dække elforbruget. Et af midlerne til at sikre en effektiv grøn omstilling med en sikker elforsyning er at udveksle el med naboerne gennem elforbindelser over grænserne. Derfor bygger Danmark og England en elforbindelse over Nordsøen, Viking Link. Den vil fra 2023 forbinde elnettene i de to lande og give et milliardoverskud til det danske samfund.

Med en så stor enhed som Viking Link i det danske elsystem er det nødvendigt at have back up i tilfælde af, at der opstår fejl på kablet. Derfor forstærkes elnettet fra Endrup til landegrænsen, så der øjeblikkeligt kan hentes reservestrøm i Centraleuropa.

 

Den nye forbindelse til Tyskland øger samtidig handelskapaciteten over grænsen.