Hvorfor luftledninger og ikke kabler?

Teknisk er det kun muligt at erstatte 400 kV luftledninger med kabler i jorden på korte strækninger.

Energinet har udarbejdet en teknisk rapport om alternativer til luftledninger. Konklusionen er, at op til 26 km (svarende til 15 procent) af 400 kV elforbindelsen kan graves i jorden.

På foranledning af den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister har uvildige udenlandske eksperter lavet en kritisk gennemgang af Energinets rapport. Eksperterne nåede også frem til, at 26 km (svarende til 15 procent) af elforbindelserne kan kabellægges.

Ministerens pressemeddelelse inkl. rapporten fra den udenlandske ekspertgruppe

Energinets tekniske redegørelse

 

Hvorfor er der ikke brugbare alternativer til 400 kilovolt luftledninger?

Hvis mere end 26 km (svarende til 15 procent) bliver kabellagt, vil der være stor risiko for, at der opstår fejl eller skader i det samlede elnet. Der er blandt andet risiko for, at forvrænget spænding, også kaldet støj, overstiger de tilladte grænseværdier i store dele af eltransmissionsnettet. Det kan medføre forkortet levetid og fejl i komponenter i elnettet og i elapparater hos forbrugerne.

I disse faktaark målrettet ikke-teknikere kan du læse om de tekniske udfordringer ved lange 400 kilovolt kabler og andre alternativer til 400 kilovolt luftledningerne: