Sådan bliver du hørt

Som nabo eller lodsejere bliver du inddraget flere gange undervejs

 

Når Energinet planlægger en ny elforbindelse, bliver de borgere, der kan blive påvirket af de tekniske anlæg, inddraget i planlægningen. Det sker dels i forbindelse med, at Energinet udarbejder forslag til elforbindelsens linjeføring, dels i forbindelse med Miljøstyrelsens behandling af projektet.

Energinets dialog med borgerne

I september 2019 fremlagde Energinet et forslag til linjeføring og inviterede borgerne til dialogmøder for at få kommentarer og ønsker til ændringer. Det gjorde vi for at få fastlagt en linjeføring, der tager så mange hensyn til beboerne i området som muligt.
På baggrund af ønskerne udarbejdede Energinet et nyt forslag til linjeføring, som blev fremlagt i november 2019. Igen fik borgerne mulighed for at kommentere, inden Energinet udarbejdede det endelige forslag.

Det endelige forslag indgår i Miljøkonsekvensrapporten, som Energinet sender til Miljøstyrelsen, således at styrelsen kan myndighedsbehandle projektet. I forbindelse med myndighedsbehandlingen kan der ske ændringer i forslaget til linjeføring.

MILJØSTYRELSENS OG BOLIG- OG PLANSTYRELSENS HØRINGER

Før Bolig- og Planstyrelsen kan udstede et landsplansdirektiv (plangrundlag) og Miljøstyrelsen kan give en paragraf-25 tilladelse (VVM tilladelse) til projektet, skal der holdes to offentlige høringer. Her kan alle sende kommentarer til styrelserne. 

Den første høring - som kaldes offentlighedsfase eller idéfasen - fandt sted i april-maj 2018. Her indsamlede Miljøstyrelsen ideer og bemærkninger til Energinets projekt. I forbindelse med offentlighedsfasen inviterede Energinet til borgermøder. 

Den anden offentlige høring er netop (30 juni 2022) blevet sat i gang af Miljøstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen på strækningen Endrup-Idomlund. Her har borger, andre myndigheder m.fl. have mulighed for at kommentere på Energinets miljøkonsekvensrapport, samt myndighedernes udkast til tilladelse. 2. Offentlighedsfase forløber frem til 15. september 2022. Se dokumenterne, der er sendt i høring på styrelsernes hjemmesider:

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2022/jun/endrup-idomlund-forstaerkning-af-elnettet-hoering-af-miljoekonsekvensrapport-og-udkast-til-25-tilladelse/

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66608

Energinet afholdte informationsmøder om projektet 22-23 august 2022 i henholdsvis Varde og Videbæk. Du kan se vores power point præsentation fra mødet her: 

Præsentation informationsmøde Endrup-Idomlund 22-23 august 2022

Når 2 offentlige høring er slut, beslutter Miljøstyrelsen om, og på hvilke vilkår, der kan gives tilladelse til pr

Når linjeføringen ligger fast

Lodsejer

Bliver en del af den nye elforbindelse placeret på din jord, får du besøg af Energinet, når linjeføringen er fastlagt. Vi kommer for at drøfte den endelig placering af master eller kabler på din jord og for at drøfte en frivillig aftale om erstatning med dig.

Før vi går i gang med anlægsarbejdet, kommer vi på besøg igen for at informere dig om arbejdet på din ejendom og tale om adgangsveje.

Nabo

Bliver den nye luftledning placeret mindre end 280 meter fra din bolig, får du besøg af Energinet, når linjeføringen er fastlagt. Du vil også få besøg af en ejendomsmægler, som vil vurdere handelsværdien af din bolig. Vurderingen er sammen med afstanden til ledningen grundlaget for beregningen af, hvor meget du skal have i erstatning.