Gå til hovedindhold
Bornholm skal være energiø og dermed opsamlingssted for grøn strøm fra havvindmøller i Østersøen. På øen skal strømmen omformes til jævnstrøm , som kan transporteres over lange afstande i sø- og landkabler. I første omgang er der planer om elforbindelser til Sjælland og Tyskland. Men på sigt kan der blive tale om elforbindelser til flere lande i Østersø-regionen . Energiø Bornholm kan dermed blive centrum for en meget stor udbygning af havvind i Østersøen i de kommende årtier.

Bornholm: Læs mere om høring og borgermøde

Miljøstyrelsen holder høring om omformerstation på Bornholm og kablerne til Sjælland den 22. november 2022. 
Læs mere om høring og borgermøde her

Solhøj: Læs mere om høring og borgermøde

Miljøstyrelsen holder høring om stationen i Solhøj og kablerne fra Energiøen.
Læs mere om høring og borgermøde her

Landanlæg på Bornholm

Se planområder og tidsplan

Landanlæg på Sjælland

Se planområder og tidsplan

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm

ikon

Nyheder om energiøer

Nyheder om energiøer

Det er politisk besluttet at etablere 3 GW havvindmøller i Østersøen syd for Bornholm. Via et omformeranlæg på Bornholm skal den grønne strøm forbindes til Sjælland og Tyskland.
Inden Energinet kan få tilladelse til at bygge de el-anlæg, der er en vigtig del af Energiø Bornholm skal konsekvenserne af projektet for miljøet vurderes - en såkaldt Miljøkonsekvensvurdering. For stationerne ved Solhøj og Bornholm, samt kablerne der forbinder de stationer er Miljøstyrelsen myndighed.
Vi har her illustreret, hvordan en omformerstation kan komme til at se ud på Bornholm og på Sjælland. Landskabet er et tilfældigt sted i Danmark.
Fakta om landanlægget

Det viste anlæg er det mulige anlæg til at håndtere 3 GW på Bornholm (den største stiplede kasse) samt det sandsynlige anlæg til at modtage en del af strømmen fra Energiø Bornholm på Sjælland (den mindste stiplede kasse).

Energinet vurderer, at planarealet til etablering af højspændingsstation på den sydlige del af Bornholm forventes ved 3 GW at udgøre ca. 90 hektar. Det samlede pladskrav i terrænet kan variere, fordi landskabets karakter på det endelige sted betyder noget for arealkrav for afskærmning ved hjælp af beplantning mv. De mest markante bygninger i anlægget vil være ca. 25 meter høje. Det forventes, at landanlægget skal sende strøm til Danmark og Tyskland, hvor også flere lande i fremtiden kan modtage strøm fra Energiø Bornholm.

Anlægget på Sjælland kan nogenlunde sammenlignes i størrelse med det omformeranlæg, der er ved at blive bygget i Revsing i Vejen Kommune – dette anlæg vil komme til at fylde ca. 50 hektar inkl. beplantning, regnvandsbassiner mm.