Brint i Nordsøen

Energinet arbejder sammen med Nordsø gas-TSO'erne om udvikling af brint

Ni gas-TSO’er omkring Nordsøen har i dag underskrevet en fælles erklæring om at bidrage til, at de store vindpotentialer i Nordsøen udnyttes bedst muligt. Deklarationen tager udgangspunkt i Esbjerg-erklæringen fra 18. maj sidste år og ligger op til det kommende Wind Energy Summit i Oostende den 24. april, hvor de europæiske statsledere og energiministre skal fortsætte drøftelserne fra Esbjerg. Energinet har underskrevet på vegne af de(n) kommende brintoperatør(er) i Danmark.

Udnyttelse af de store vindpotentialer vil forventeligt også betyde, at der produceres store mængder brint. Gas-TSO’erne vil med deres ekspertise på transport af energi på gasform i rør kunne bidrage til den udvikling, der skal sættes i gang.