Europen Hydrogen Backbone

European Hydrogen Backbone (EHB) er et initiativ fra 31 europæiske operatører af energiinfrastruktur som deler en fælles vision om et klimaneutralt Europa, drevet af et marked for vedvarende og lav-emissions brint. Energinet har været en del af EHB-initiativet siden den første rapport udkom i begyndelses af 2020, og har siden aktivt bidraget til udviklingen af en tværeuropæisk vision for brintinfrastruktur.

EHB-initiativet har til formål at fremskynde Europas grønne omstilling ved at definere den rolle, som brintinfrastruktur – baseret på eksisterende og nye rørledninger – spiller med hensyn til at muliggøre udviklingen af et konkurrencedygtigt, flydende, paneuropæisk marked for brint bl.a. ved at fremme samarbejdet mellem europæiske lande. Om end samarbejdet endnu er på visionsstadiet, så kan PtX-aktører i Danmark og Europa bruge EHB som reference, når de udvikler deres egne projektvisioner og indgår i dialog med Energinet om brintinfrastrukturløsninger i Danmark.  

EHB 2030 visionen:

 

 

EHB 2040 visionen:

Senest er visionen opdateret i sin tredje version i april 2022 med et kort, som viser hvordan både nye og genanvendte rørledninger kan udgøre en europæisk rygrad af brintinfrastruktur. Her er det værd at bemærke, at visionen om en dansk-tysk brintforbindelse er fremrykket fra 2035 til 2030, hvilket understreger potentialet forbundet med dansk eksport af brint til Tyskland. 

 

 

Mulighederne i at udnytte de danske potentialer for vedvarende energi og positionere Danmark som et europæisk grønt kraftværk stod centralt i PtX-aftalen fra 15. marts 2022, der bl.a. har som politisk ambition, at Danmark skal være nettoeksportør af grøn energi i 2030. Dette understreger relevansen af at kigge på en dansk-tysk brintforbindelse, hvorfor der d. 18. maj blev indgået et såkaldt Letter of Intent på brintsamarbejde mellem den danske og tyske stat. En del af det samarbejde består bl.a. i at undersøge en brintforbindelse mellem de to lande. 

Energinet har som opfølgning på aftalen igangsat et feasibility studie, som skal klarlægge hvorvidt der bør etableres brinteksportinfrastruktur fra Jylland til Tyskland inden 2030. Udgangspunktet for dette arbejde er EHB-visionen samt pre-feasibility studiet udført af Energinet og Gasunie i 2021. 

Læs mere om EHB her, hvor kortet og rapporterne også kan findes.

Partnere
Deltagende infrastrukturvirksomheder inkluderer Amber Grid, Bulgartransgaz, Conexus, CREOS, DESFA, Elering, Enagás, Energinet, Eustream, FGSZ, FlusSwiss, Fluxys Belgium, Gas Connect Austria, Gasgrid Finland, Gassco, Gasunie, GAZ-SYSTEM, Gas Networks Ireland, GRTgaz, National Grid, NET4GAS, Nordion Energi, OGE, ONTRAS, Plinacro, Plinovodi, REN, Snam, TAG, Teréga, and Transga