Kapacitetskort

Kapacitetskortet indikerer de netmæssige optimale placeringer af nye anlæg og informerer om nettilslutningsprocessen.

Kapacitetskortet er et informations- og dialogværktøj til brug i den tidlige planlægningsfase. Det har pt. fokus på produktionsanlæg, men udvikles til også at dække forbrugsanlæg.

Læs mere om kapacitetskortet her.

Kontakt