Proces for nettilslutning og screeningsaftaler

Tilslutning af PtX-anlæg følger de allerede etablerede processer for nettilslutning.

Energinet tilslutter PtX-anlæg til transmissionsnettet efter en teknisk og samfundsøkonomiske vurdering.

Henvendelser om nettilslutning skal dog først rettes til det lokale netselskab, som afklarer med Elnetplanlægning hos Energinet.

Herefter kan screening indgås i Energinets Tredjepartsportal

Læs mere om nettilslutning.

Kontakt