Den første informationspakke om brint er nu offentliggjort

For at understøtte etableringen af brintinfrastruktur i Danmark deler Energinet her informationspakke 1. Informationspakken indeholder de seneste informationer om en række emner relateret til ’Danish Hydrogen Backbone’ og rammerne for den fremtidige anvendelse af et dansk brinttransmissionsnet.

For at imødekomme markedets behov for information deler Energinet informationspakker til markedet om relevante emner. Dette er den første af to planlagte informationspakker i 2024. Informationspakke 2 frigives i september.

Denne informationspakke indeholder:

  1. Status på brugertilsagnsprocessen.
  2. Et generelt overblik over det forventede fysiske projekt og mulige tilslutningspunkter.
  3. Generelle markedsforhold med fokus på den forventede markedsmodel- og roller.
  4. Et resumé af balanceringsmodellen for det danske brinttransmissionssystem.
  5. En beskrivelse af de overordnede rammer for brinttariffer.
  6. En beskrivelse af de forventede rammer for brintkvalitet.
  7. En beskrivelse af de forventede rammer for tilslutningsbetingelser.

Informationerne er baseret på den viden, vi har tilgængelig på nuværende tidspunkt. Der er fortsat meget der skal afklares, og mange af de juridiske rammer vedrørende brint er endnu ikke på plads. Derfor er informationerne ikke endelige og der kan ske ændringer i de kommende informationspakker.

Udover de to informationspakker i 2024, forventer vi at dele yderligere informationspakker i løbet af 2025 for at understøtte markedet i brugertilsagnsprocessen.

Gå direkte til informationspakken.

Læs mere på vores markedsdialogside.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.