Ny politisk brintaftale: Energinet inddrager nu aktører for at tage næste vigtige skridt mod at modne en brintinfrastruktur

Fredag blev en politisk aftale om finansiering af brintinfrastruktur præsenteret. Energinet vil nu inddrage kommende brintaktører for hurtigt at tage næste skridt mod rørbunden brintinfrastruktur. 

Regeringen offentliggjorde fredag, hvordan Danmarks fremtidige brintinfrastruktur skal finansieres.Dermed er vigtige skinner til Energinets fortsatte arbejde med at modne ny, dansk brintinfrastruktur lagt, herunder bl.a. arbejdet med at sikre, at brintaktører tilkendegiver deres behov. 

Energinet har senest holdt en markedsdialog med 30 forskellige aktører om, hvordan vi afdækker dette behov. Med den politiske aftale på plads skal yderligere dialog klarlægge brintaktørernes behov. Første skridt,Trin 1, bliver en markedsundersøgelse uden økonomiske forpligtelser, men med vægt på at undersøge modenheden af de projekter, der efterspørger brintinfrastruktur. Et efterfølgende “Trin 2” bliver et bindende salg af kapacitetskontrakter. 

Trin 1 igangsættes nu for at skaffe et bedre grundlag for de kommende politiske beslutninger, samt at Energinet kan træffe beslutning om, hvordan et eventuelt brintsystem skal udformes. Konkret vil Energinet udsende et spørgeskema om projekternes størrelse, placering og modenhed (fx arealopkøb og miljøvurdering). Hvis tilbagemeldingerne i Trin 1 ikke er tilstrækkelig robuste til at opfylde kriterierne i den politiske finansieringsaftale, vurderes senest i tredje kvartal 2024 mulighederne for at opdele eventuel brintinfrastruktur i faser og/eller en geografisk tilskæring af brintinfrastrukturprojektet.  

Energinets tekniske studier fortsætter frem til udgangen af 2024, med formål om at kunne kvalificere en investeringsbeslutning i første kvartal 2025, som lever op til betingelserne i finansieringsaftalen. 

Med den politiske aftale er rammerne for finansiering af dansk brintinfrastruktur nu på plads. Energinets næste skridt er at igangsætte en markedsundersøgelse, der skal afklare markedets behov for brintinfrastruktur med et særligt fokus på modne projekter. Nu er det afgørende at vi får en tæt dialog med aktørerne om hvor, hvornår og hvor meget brint de reelt vil transportere, og om det skal bruges i Danmark eller eksporteres, siger Michael Linnemann, afdelingsleder i Brintudvikling i Energinet 

Sideløbende med, at der på dansk side arbejdes med brintinfrastruktur, sker det samme i Tyskland 

Et tysk ”Kernnetz” (tysk brintinfrastruktur) forventes at blive endeligt vedtaget denne sommer sammen med en finansieringsmodel. Energinet har et tæt samarbejde med Gasunie Deutschland, som forventer at etablere en brintforbindelse fra den dansk-tyske grænse og sydpå som en del af ”Kernnetz”. 

Grænseoverskridende brintinfrastruktur forventes at udgøre en central del af Danmarks fremtidige energisystem. Store mængder strøm fra solceller, vindmøller på land og havvindmøller kan med elektrolyse laves om til grøn brint, som dels kan bruges herhjemme i sektorer, der ikke kan køre direkte på el, fx skibstrafik, dels eksporteres til Tyskland, hvor især den tunge industri efterspørger grøn brint.   

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.