Nytårshilsen

Energinets brintudviklingsteam takker for et godt samarbejde i 2023 og ser frem til endnu et spændende og vigtigt år.

Sidste år var der følgende udvikling:

  • Energinet og Evida fik politisk tilladelse til at udvikle brintinfrastruktur, og vores respektive roller i forhold til transmission og distribution blev afklaret.
  • Klima-, energi- og forsyningsministeren godkendte på baggrund af vores ’feasibility study’ Energinet's ansøgning om at igangsætte en modningsfase for en "Danish Backbone West".
  • Der er gennemført tre workshops for at indsamle input fra markedet om brugerengagement, tarifdesign og systemdesign og balancering (og en fjerde om brintkvalitet og nettilslutning er planlagt til januar 2024).
  • Energinet og Gasunie underskrev en opdateret samarbejdsaftale, der formaliserer vores fælles indsats for at realisere en grænseoverskridende brintforbindelse mellem Danmark og Tyskland.
  • Brintinfrastruktur mellem Danmark og Tyskland var med på Europa-Kommissionens sjette PCI/PMI-liste.

Kommende aktiviteter i 2024:

En vigtig milepæl bliver en politisk aftale om finansiering af den danske brintinfrastruktur. Energinet bemærker tre centrale elementer i den forbindelse: For det første fremgår det af den politiske aftale fra maj 2023, at godkendelse af etableringen af brintinfrastruktur kræver en konkret, langsigtet markedsefterspørgsel og betalingsvillighed fra fremtidige systembrugere. For det andet udtalte klima-, energi- og forsyningsministeren i december 2023 i Finans, at staten skal være parat til at bære en del af risikoen ved at etablere brintinfrastruktur. For det tredje har Energinet fuld forståelse for behovet for klarhed om Danish Backbone West i forhold til de havvindmølleudbud, der er planlagt til september 2024.

For at være forberedt på et scenarie, hvor statslig involvering (herunder finansiering) er betinget af et eller andet niveau af bindende brugertilsagn, er Energinet ved at udarbejde en model og tidslinje for opkrævning af disse brugertilsagn inden udbud af havvind i efteråret 2024, som vi forventer at offentliggøre til kommentering ultimo januar. Energinet vil naturligvis være lydhør over for den politiske udvikling, efterhånden som den opstår, og vi vil tilpasse os i overensstemmelse hermed. For fuldstændighedens skyld, vil vi også dele, at forskellige arbejdsgange (f.eks. tekniske) er i gang, og opdateringer om disse vil blive delt med markedet, når det er relevant.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.