Data om energi

Energinet stiller sikre data om den grønne energi til rådighed for borgere og virksomheder. Få en status på forbrugeradfærden på el og gas - og se, hvordan det går med den grønne elproduktion. Find dette og andre relevante data nedenfor.