Andelen af biogas i nettet

Følg udviklingen af biogas i gasnettet på dags- og månedsbasis.

Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne biomasse, fx organisk affald, under iltfrie forhold (Kilde: Energistyrelsen). Biogas kan fysisk tilføres gasnettet efter opgradering til en kvalitet svarende til gassen i nettet.

Åben graf i ny fane | Datasæt


Andelen af biogas for månedsbasis er beregnet ud fra et løbende gennemsnit for de sidste 12 måneders produktion af opgraderet biogas, der kommer på nettet i forhold til 12 måneders dansk gasforbrug. For daglige tal beregnes det ud fra sidste 24 timers produktion i forhold til de sidste 24 timers dansk gasforbrug. For daglige tal er der tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Derfor kan værdierne ændre sig, når månedens tal valideres.