Data til dit klimaregnskab

Dit energiforbrugs klimapåvirkning afhænger af, hvordan energien produceres. Når du som virksomhed skal udarbejde et klimaregnskab til ESG- eller bæredygtighedsrapportering, er det derfor vigtigt at kunne beregne den specifikke klimapåvirkning fra dit forbrug.

Energinet ejer og driver det danske el- og gastransmissionsnet, og som en del af denne opgave udarbejder vi deklarationer på el, som kan bruges til at beregne klimapåvirkningen fra dit elforbrug. På denne side kan du blive klogere på deklarationer for el og finde vejledninger til, hvordan du bruger det i dit klimaregnskab.

 

KLIMAREGNSKAB TIL DIN VIRKSOMHED

Du kan udarbejde klimaregnskab for din virksomhed ved hjælp af Erhvervsstyrelsens værktøj Klimakompasset.

Find klimakompasset på Virksomhedsguiden

EL

Hvad er en deklaration?

Deklaration angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende klimapåvirkninger ved forbrug af 1 kWh. Du kan beregne klimapåvirkningen af dit elforbrug på to metoder: Lokationsbaseret (location based) og Markedsbaseret (market based).

 

Når du udarbejder et klimaregnskab i forbindelse med ESG- eller bæredygtighedsrapportering, skal du i henhold til CSRD (E1-6 pkt. 49) og GHG-protokollen udregne dine scope 2 emissioner efter begge metoder, da de hver fremhæver forskellige aspekter af virksomhedens emissioner.

 

Bliv klogere på metoder, anvendelse og beregning af deklarationer her.

 

Lokationsbaseret deklaration (Miljødeklarationen)

Til den lokationsbaserede opgørelse skal du bruge miljødeklarationen. Miljødeklarationer udarbejdes af Energinet.

 

Miljødeklarationen er baseret på klimapåvirkningen fra den energi, der er i nettet på et givent tidspunkt og sted. Produktionen af vedvarende energi afhænger af, hvornår det blæser, og hvor meget solen skinner. Derfor er der forskel på, hvor stor klimapåvirkningen er fra den energi, vi bruger, alt efter hvor og hvornår vi lægger vores forbrug.

 

Ved at beregne dine emissioner med den lokationsbaserede metode har det en positiv betydning for dit klimaregnskab, hvis du har lagt dit forbrug på tidspunkter med en høj andel af vedvarende energi.

 

Læs mere om miljødeklarationer eller gå direkte til Eloverblik og beregn din miljødeklaration.

 

 

Markedsbaseret deklaration (Eldeklarationen)

Til den markedsbaserede opgørelse skal du bruge eldeklarationen. Du kan finde eldeklarationen på din elleverandørs hjemmeside.

 

Eldeklarationen er baseret på handel med oprindelsesgarantier. Eldeklarationer er et udtryk for den finansielt leverede el og påvirkes af dine valg i markedet. Det vil sige, at den viser klimapåvirkningen af den el, du har valgt at købe ved din elleverandør.

 

Ved at beregne dine emissioner med den markedsbaserede metode har det en positiv betydning for dit klimaregnskab, hvis du har købt oprindelsesgarantier på strøm fra vedvarende kilder.

 

Læs mere om eldeklarationer.

 

Gas

Der udarbejdes endnu ikke deklarationer på gas. Energinet har derfor ikke specifikke data på gas, som du skal bruge i dit klimaregnskab.

 

Er du nysgerrig på Energinets data om det danske gassystem kan du læse mere om gasdata på energinet.dk.

 

Information om gasdata for brændstofoperatører kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Andre energidata til dit klimaregnskab

Har du brug for data om fjernvarme til dit klimaregnskab, skal du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab.