Lokationsbaseret deklaration (Miljødeklaration)

På denne side finder du information om den lokationsbaserede deklaration, også kaldet miljødeklarationen. Miljødeklarationen skal bruges når du beregner klimapåvirkningen fra dit energiforbrug fx i forbindelse med klimaregnskab til ESG- eller bæredygtighedsrapportering.

I Danmark kommer en stor del af vores strøm fra vedvarende kilder, primært fra sol og vind. Hvor stor denne andel er, afhænger af forskellige faktorer, f.eks. hvor meget solen skinner, og hvor meget det blæser. På grund af disse variationer er der stor forskel på, hvor stor klimapåvirkningen er af den energi, vi bruger, alt efter hvor og hvornår vi lægger vores forbrug. CO2e emissionen per kWh kan variere fra næsten nul til op imod 4-500 gram/kWh.

Miljødeklarationen bruges til at beregne dit elforbrugs klimapåvirkning efter de faktiske forhold i nettet. Det kaldes den lokationsbaserede metode. I henhold til GHG-protokollen skal miljødeklarationen tage udgangspunkt i de faktiske energiforhold i det kollektive net. Miljødeklarationen er opdelt i Øst og Vestdanmark, og viser således CO2e emissionen fra dit energiforbrug i den del af Danmark og på det tidspunkt, dit forbrug finder sted.

Ved at beregne dine emissioner med miljødeklarationen (lokationsbaseret) har det en positiv betydning for dit klimaregnskab, hvis du har lagt dit forbrug på tidspunkter med en høj andel af vedvarende energi.

MANGLER DU DATA FOR ØVRIGE EMISSIONER?

Miljødeklarationen har fra og med 2022 kun fokus på CO2e, dvs. CO2-ækvivalenter som omfatter CO2, CH4 og N2O.

Denne ændring skyldes især import og datadeling med vores nabolande, som ligeledes kun fokuserer på CO2e.

Har du brug for en opgørelse af de øvrige emissioner, kan du anvende denne beregner, hvor du indtaster din fordeling på brændsler. Beregneren er udarbejdet af Energinet som et tillæg til miljødeklarationen.

Beregn øvrige emissioner.

Bemærk: I flere opgørelser er kul og olie samlet. I dette tilfælde vil det være mest retvisende at anvende "Kul".

Årsgennemsnit, national deklaration og ældre miljødeklarationer

Energinet udarbejder en national deklaration for hele Danmark samlet. Denne anbefales ikke anvendt til klimaregnskab, da den ikke er det mest præcise udtryk for de faktiske forhold i nettet.

Energinet udarbejder også et årsgennemsnit for miljødeklarationen. Dette anbefales ligeledes ikke til beregning af klimaregnskab, da der her ikke tages hensyn til, hvornår dit forbrug har fundet sted.

 

MILJØDEKLARATION HISTORISK

Miljødeklaration 2023

Miljødeklaration 2022

Miljødeklaration 2021 

Miljødeklaration 2020

Historisk data

Kommunedeklarationer

Energinet arbejder hele tiden på at forbedre de energidata, vi har til rådighed. Miljødeklarationen (lokationsbaseret) opgøres lige nu i Øst- og Vestdanmark, men Energinet udgiver også en kommunedeklarationen, hvor beregningen kommer endnu tættere på de faktiske forhold i nettet.